Hoem El-sykkel As
Juridisk navn:  Hoem El-sykkel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Aarheimsvegen 27 Aarheimsvegen 27 Fax:
6783 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 913728521
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/22/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stryn Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-80.57%
Resultat  
  
-92.71%
Egenkapital  
  
71.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 75.000 386.000 754.000 136.000 195.000
Resultat: 7.000 96.000 -112.000 -37.000 -2.000
Egenkapital: -6.000 -21.000 -84.000 2.000 30.000
Regnskap for  Hoem El-sykkel As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 75.000 386.000 754.000 136.000 195.000
Driftskostnader -67.000 -289.000 -866.000 -170.000 -194.000
Driftsresultat 7.000 97.000 -112.000 -33.000 0
Finansinntekter 0 0 0 -3.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 -3.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 7.000 96.000 -112.000 -37.000 -2.000
Skattekostnad 8.000 -34.000 27.000 9.000 2.000
Årsresultat 15.000 62.000 -86.000 -28.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 4.000 38.000 11.000 2.000
Sum omløpsmidler -16.000 35.000 354.000 -8.000 44.000
Sum eiendeler -4.000 39.000 392.000 3.000 46.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -51.000 -114.000 -28.000 0
Sum egenkapital -6.000 -21.000 -84.000 2.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 60.000 475.000 1.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital -4.000 39.000 391.000 3.000 47.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.000 386.000 754.000 136.000 195.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 75.000 386.000 754.000 136.000 195.000
Varekostnad -54.000 -99.000 -707.000 -106.000 -103.000
Lønninger 0 0 -1.000 -5.000 -36.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -190.000 -158.000 -59.000 -55.000
Driftskostnader -67.000 -289.000 -866.000 -170.000 -194.000
Driftsresultat 7.000 97.000 -112.000 -33.000 0
Finansinntekter 0 0 0 -3.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 -3.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 62.000 -86.000 -28.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 4.000 38.000 11.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 4.000 38.000 11.000 2.000
Varebeholdning 0 25.000 109.000 57.000 86.000
Kundefordringer 0 -5.000 0 0 0
Andre fordringer -16.000 -201.000 -116.000 -116.000 -148.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 217.000 361.000 51.000 106.000
Sum omløpsmidler -16.000 35.000 354.000 -8.000 44.000
Sum eiendeler -4.000 39.000 392.000 3.000 46.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -51.000 -114.000 -28.000 0
Sum egenkapital -6.000 -21.000 -84.000 2.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 23.000 455.000 1.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 37.000 21.000 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 60.000 475.000 1.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital -4.000 39.000 391.000 3.000 47.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.000 -25.000 -121.000 -9.000 27.000
Likviditetsgrad 1 - 0.6 0.7 -8.0 2.6
Likviditetsgrad 2 - 0.2 0.5 -64.9 -2.4
Soliditet 1 -53.8 -21.5 66.7 63.8
Resultatgrad 9.3 25.1 -14.9 -24.3 0.0
Rentedekningsgrad 9 0.0
Gjeldsgrad -0.3 -2.9 -5.7 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet - 248.7 -28.6 -1200.0 0.0
Signatur
06.06.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex