Hoem Bygg As
Juridisk navn:  Hoem Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99026085
Glomstuvegen 12 Grønnbygget Fax:
6412 Molde 6631 Batnfjordsøra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 997329287
Aksjekapital: 605.500 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/2/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.73%
Resultat  
  
261.33%
Egenkapital  
  
76.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.493.000 19.519.000 8.993.000 20.020.000 11.247.000
Resultat: 3.317.000 918.000 -828.000 3.292.000 -82.000
Egenkapital: 4.190.000 2.375.000 2.196.000 2.826.000 1.622.000
Regnskap for  Hoem Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.493.000 19.519.000 8.993.000 20.020.000 11.247.000
Driftskostnader -22.474.000 -17.898.000 -9.765.000 -16.522.000 -11.278.000
Driftsresultat 4.019.000 1.622.000 -773.000 3.499.000 -31.000
Finansinntekter 5.000 15.000 5.000 17.000 10.000
Finanskostnader -706.000 -718.000 -60.000 -224.000 -61.000
Finans -701.000 -703.000 -55.000 -207.000 -51.000
Resultat før skatt 3.317.000 918.000 -828.000 3.292.000 -82.000
Skattekostnad -764.000 -224.000 199.000 -887.000 22.000
Årsresultat 2.553.000 693.000 -630.000 2.404.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.420.000 690.000 417.000 465.000 233.000
Sum omløpsmidler 15.858.000 25.163.000 14.767.000 7.083.000 6.773.000
Sum eiendeler 17.278.000 25.853.000 15.184.000 7.548.000 7.006.000
Sum opptjent egenkapital 3.585.000 2.340.000 1.846.000 2.476.000 1.272.000
Sum egenkapital 4.190.000 2.375.000 2.196.000 2.826.000 1.622.000
Sum langsiktig gjeld 10.800.000 17.973.000 12.010.000 2.104.000 1.830.000
Sum kortsiktig gjeld 2.287.000 5.505.000 977.000 2.617.000 3.555.000
Sum gjeld og egenkapital 17.278.000 25.853.000 15.183.000 7.547.000 7.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.493.000 19.519.000 8.993.000 20.020.000 11.142.000
Andre inntekter 0 0 0 0 105.000
Driftsinntekter 26.493.000 19.519.000 8.993.000 20.020.000 11.247.000
Varekostnad -22.075.000 -12.259.000 -6.448.000 -12.478.000 -7.840.000
Lønninger 0 -4.337.000 -3.519.000 -3.516.000 -3.002.000
Avskrivning 0 -57.000 -73.000 -81.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -399.000 -1.245.000 -766.000 -586.000 -541.000
Driftskostnader -22.474.000 -17.898.000 -9.765.000 -16.522.000 -11.278.000
Driftsresultat 4.019.000 1.622.000 -773.000 3.499.000 -31.000
Finansinntekter 5.000 15.000 5.000 17.000 10.000
Finanskostnader -706.000 -718.000 -60.000 -224.000 -61.000
Finans -701.000 -703.000 -55.000 -207.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -450.000 -200.000 0 0 0
Årsresultat 2.553.000 693.000 -630.000 2.404.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.000 183.000 0 34.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 7.000 10.000 13.000
Driftsløsøre 0 176.000 227.000 455.000 186.000
Sum varige driftsmidler 0 176.000 234.000 465.000 199.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.420.000 510.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.420.000 690.000 417.000 465.000 233.000
Varebeholdning 11.753.000 24.306.000 13.795.000 3.796.000 5.808.000
Kundefordringer 134.000 324.000 259.000 90.000 10.000
Andre fordringer 500.000 187.000 132.000 106.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.471.000 346.000 581.000 3.091.000 956.000
Sum omløpsmidler 15.858.000 25.163.000 14.767.000 7.083.000 6.773.000
Sum eiendeler 17.278.000 25.853.000 15.184.000 7.548.000 7.006.000
Sum opptjent egenkapital 3.585.000 2.340.000 1.846.000 2.476.000 1.272.000
Sum egenkapital 4.190.000 2.375.000 2.196.000 2.826.000 1.622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 15.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 717.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.800.000 17.973.000 12.010.000 2.104.000 1.830.000
Leverandørgjeld 387.000 4.660.000 191.000 1.204.000 2.621.000
Betalbar skatt 760.000 45.000 0 838.000 0
Skyldig offentlige avgifter 393.000 424.000 334.000 60.000 334.000
Utbytte -450.000 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 376.000 452.000 516.000 601.000
Sum kortsiktig gjeld 2.287.000 5.505.000 977.000 2.617.000 3.555.000
Sum gjeld og egenkapital 17.278.000 25.853.000 15.183.000 7.547.000 7.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.571.000 19.658.000 13.790.000 4.466.000 3.218.000
Likviditetsgrad 1 6.9 4.6 1 2.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 0.2 1 1.3 0.3
Soliditet 24.3 9.2 14.5 37.4 23.1
Resultatgrad 15.2 8.3 -8.6 17.5 -0.3
Rentedekningsgrad 5.7 2.3 -12.9 15.7 -0.3
Gjeldsgrad 3.1 9.9 5.9 1.7 3.3
Total kapitalrentabilitet 23.3 6.3 -5.1 46.6 -0.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex