Hoem Blikk As
Juridisk navn:  Hoem Blikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53478160
C/O Steinar Hoem Raudsteinsvegen 191 Raudsteinsvegen 191 Fax:
5460 Husnes 5460 Husnes
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 998572126
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Halsnøy Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 959.000
Resultat: -2.000 0 -2.000 -10.000 -250.000
Egenkapital: -368.000 -366.000 -366.000 -365.000 -355.000
Regnskap for  Hoem Blikk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 959.000
Driftskostnader -2.000 0 -2.000 -10.000 -1.204.000
Driftsresultat -2.000 0 -2.000 -10.000 -245.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 0 0 0 0 -5.000
Resultat før skatt -2.000 0 -2.000 -10.000 -250.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 0 -2.000 -10.000 -250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 6.000 139.000
Sum eiendeler 0 0 0 6.000 139.000
Sum opptjent egenkapital -418.000 -416.000 -416.000 -415.000 -405.000
Sum egenkapital -368.000 -366.000 -366.000 -365.000 -355.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 14.000 14.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 369.000 367.000 353.000 357.000 481.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 1.000 6.000 140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 959.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 959.000
Varekostnad 0 0 0 0 -724.000
Lønninger 0 0 0 1.000 -363.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 0 -2.000 -11.000 -117.000
Driftskostnader -2.000 0 -2.000 -10.000 -1.204.000
Driftsresultat -2.000 0 -2.000 -10.000 -245.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 0 0 0 0 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 0 -2.000 -10.000 -250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 5.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 5.000 132.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 6.000 139.000
Sum eiendeler 0 0 0 6.000 139.000
Sum opptjent egenkapital -418.000 -416.000 -416.000 -415.000 -405.000
Sum egenkapital -368.000 -366.000 -366.000 -365.000 -355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 14.000 14.000 14.000
Leverandørgjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 85.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 367.000 365.000 351.000 355.000 392.000
Sum kortsiktig gjeld 369.000 367.000 353.000 357.000 481.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 1.000 6.000 140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -369.000 -367.000 -353.000 -351.000 -342.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.3
Soliditet -6083.3 -253.6
Resultatgrad -25.5
Rentedekningsgrad -49.0
Gjeldsgrad -1.0 -1.4
Total kapitalrentabilitet 0 -166.7 -175.0
Signatur
03.07.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex