Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hoem As
Juridisk navn:  Hoem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Holbergs gate 77 Holbergs gate 77 Fax:
4009 Stavanger 4009 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 921365489
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/8/2018 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -64.000
Egenkapital: 19.000
Regnskap for  Hoem As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -64.000
Driftsresultat -64.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -64.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 19.000
Sum eiendeler 19.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 19.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 45.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -64.000
Driftskostnader -64.000
Driftsresultat -64.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 19.000
Sum omløpsmidler 19.000
Sum eiendeler 19.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet 29.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.4
Total kapitalrentabilitet
Signatur
10.09.2018
Prokurister
10.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex