Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hocus Focus AS
Juridisk navn:  Hocus Focus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23121800
Bygg D, Inngagng D9 Sandakerveien 24C Bygg D, Inngagng D9 Sandakerveien 24C Fax: 23121799
0473 Oslo 473 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989682237
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/20/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Stico Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.07%
Resultat  
  
38.33%
Egenkapital  
  
-165.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.851.000 10.327.000 13.308.000 14.861.000 11.750.000
Resultat: -814.000 -1.320.000 783.000 2.140.000 -759.000
Egenkapital: -1.306.000 -492.000 1.035.000 869.000 -1.109.000
Regnskap for  Hocus Focus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.851.000 10.327.000 13.308.000 14.861.000 11.750.000
Driftskostnader -11.454.000 -11.520.000 -12.489.000 -12.634.000 -12.362.000
Driftsresultat -603.000 -1.193.000 819.000 2.227.000 -612.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -211.000 -129.000 -37.000 -88.000 -148.000
Finans -211.000 -127.000 -35.000 -87.000 -148.000
Resultat før skatt -814.000 -1.320.000 783.000 2.140.000 -759.000
Skattekostnad 0 0 -228.000 -161.000 0
Årsresultat -814.000 -1.320.000 555.000 1.979.000 -759.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 379.000 220.000 296.000 278.000 128.000
Sum omløpsmidler 2.007.000 3.224.000 3.441.000 3.358.000 1.563.000
Sum eiendeler 2.386.000 3.444.000 3.737.000 3.636.000 1.691.000
Sum opptjent egenkapital -1.408.000 -594.000 933.000 767.000 -1.211.000
Sum egenkapital -1.306.000 -492.000 1.035.000 869.000 -1.109.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.692.000 3.936.000 2.702.000 2.766.000 2.800.000
Sum gjeld og egenkapital 2.386.000 3.444.000 3.737.000 3.635.000 1.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.851.000 10.327.000 13.307.000 14.861.000 11.682.000
Andre inntekter 0 0 0 0 68.000
Driftsinntekter 10.851.000 10.327.000 13.308.000 14.861.000 11.750.000
Varekostnad -1.240.000 -1.026.000 -1.989.000 -2.764.000 -1.765.000
Lønninger -6.715.000 -7.401.000 -7.509.000 -6.886.000 -6.843.000
Avskrivning -72.000 -83.000 -85.000 -104.000 -443.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.427.000 -3.010.000 -2.906.000 -2.880.000 -3.311.000
Driftskostnader -11.454.000 -11.520.000 -12.489.000 -12.634.000 -12.362.000
Driftsresultat -603.000 -1.193.000 819.000 2.227.000 -612.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -211.000 -129.000 -37.000 -88.000 -148.000
Finans -211.000 -127.000 -35.000 -87.000 -148.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -814.000 -1.320.000 555.000 1.979.000 -759.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 46.000 100.000 161.000 176.000 39.000
Driftsløsøre 104.000 89.000 111.000 79.000 66.000
Sum varige driftsmidler 149.000 190.000 273.000 255.000 105.000
Sum finansielle anleggsmidler 230.000 30.000 23.000 23.000 23.000
Sum anleggsmidler 379.000 220.000 296.000 278.000 128.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.646.000 2.845.000 3.052.000 2.940.000 1.195.000
Andre fordringer 92.000 114.000 112.000 146.000 146.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 268.000 265.000 278.000 272.000 222.000
Sum omløpsmidler 2.007.000 3.224.000 3.441.000 3.358.000 1.563.000
Sum eiendeler 2.386.000 3.444.000 3.737.000 3.636.000 1.691.000
Sum opptjent egenkapital -1.408.000 -594.000 933.000 767.000 -1.211.000
Sum egenkapital -1.306.000 -492.000 1.035.000 869.000 -1.109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.662.000 1.198.000 423.000 42.000 1.244.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 442.000 359.000 219.000 795.000 228.000
Betalbar skatt 0 0 228.000 161.000 0
Skyldig offentlige avgifter 890.000 975.000 1.133.000 1.080.000 725.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 699.000 1.403.000 699.000 688.000 602.000
Sum kortsiktig gjeld 3.692.000 3.936.000 2.702.000 2.766.000 2.800.000
Sum gjeld og egenkapital 2.386.000 3.444.000 3.737.000 3.635.000 1.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.685.000 -712.000 739.000 592.000 -1.237.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 1.3 1.2 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 1.3 1.2 0.6
Soliditet -54.7 -14.3 27.7 23.9 -65.6
Resultatgrad -5.6 -11.6 6.2 1 -5.2
Rentedekningsgrad -2.9 -9.2 22.1 25.3 -4.1
Gjeldsgrad -2.8 2.6 3.2 -2.5
Total kapitalrentabilitet -25.3 -34.6 2 61.3 -36.2
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex