Hlf Eiker
Juridisk navn:  Hlf Eiker
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32751980
C/O Ingrid G. Bergane Lundehaugen 14B C/O Ingrid G. Bergane Lundehaugen 14B Fax:
3320 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 984133952
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/9/1992
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
35.06%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
7.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008
Omsetning: 339.000 251.000
Resultat: 24.000 0
Egenkapital: 362.000 338.000
Regnskap for  Hlf Eiker
Resultat 2009 2008
Driftsinntekter 339.000 251.000
Driftskostnader -314.000 -251.000
Driftsresultat 24.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 24.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 24.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 362.000 338.000
Sum eiendeler 362.000 338.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 338.000
Sum egenkapital 362.000 338.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 362.000 338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 221.000 0
Andre inntekter 117.000 251.000
Driftsinntekter 339.000 251.000
Varekostnad -11.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -303.000 -251.000
Driftskostnader -314.000 -251.000
Driftsresultat 24.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 24.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 8.000 7.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 355.000 331.000
Sum omløpsmidler 362.000 338.000
Sum eiendeler 362.000 338.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 338.000
Sum egenkapital 362.000 338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 362.000 338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 362.000 338.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad 7.1 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.6 0.0
Signatur
08.07.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex