Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hlf Eiendom As
Juridisk navn:  Hlf Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Delikatesseveien 20 Delikatesseveien 20 Fax:
8370 Leknes 8370 Leknes
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 916877536
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/11/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestvågøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-19.05%
Egenkapital  
  
-38.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -50.000 -42.000 -16.000
Egenkapital: 79.000 129.000 171.000
Regnskap for  Hlf Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -13.000 -2.000
Driftsresultat -17.000 -13.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -34.000 -29.000 -14.000
Finans -34.000 -29.000 -14.000
Resultat før skatt -50.000 -42.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -50.000 -42.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 898.000 850.000 811.000
Sum omløpsmidler 22.000 14.000 6.000
Sum eiendeler 920.000 864.000 817.000
Sum opptjent egenkapital -108.000 -58.000 -16.000
Sum egenkapital 79.000 129.000 171.000
Sum langsiktig gjeld 450.000 510.000 570.000
Sum kortsiktig gjeld 392.000 225.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 921.000 864.000 817.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -13.000 -2.000
Driftskostnader -17.000 -13.000 -2.000
Driftsresultat -17.000 -13.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -34.000 -29.000 -14.000
Finans -34.000 -29.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -50.000 -42.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 898.000 850.000 0
Maskiner anlegg 0 0 811.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 898.000 850.000 811.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 898.000 850.000 811.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 22.000 14.000 6.000
Sum omløpsmidler 22.000 14.000 6.000
Sum eiendeler 920.000 864.000 817.000
Sum opptjent egenkapital -108.000 -58.000 -16.000
Sum egenkapital 79.000 129.000 171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 450.000 510.000 570.000
Leverandørgjeld 0 15.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 392.000 210.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 392.000 225.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 921.000 864.000 817.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -370.000 -211.000 -70.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1
Soliditet 8.6 14.9 20.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 -0.4 -0.1
Gjeldsgrad 10.7 5.7 3.8
Total kapitalrentabilitet -1.8 -1.5 -0.2
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2020
PROKURA I FELLESSKAP
SJØHAUG LEIF TORE
PROKURA I FELLESSKAP
ARNTZEN HANS ARNE
PROKURA I FELLESSKAP
HANSEN FRANK WERNER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex