Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hlf Drammen
Juridisk navn:  Hlf Drammen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32827201
Postboks 2105 Schultz Gate 24 Fax: 32882571
3003 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 981112571
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/31/1951
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Progressum Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-56.07%
Resultat  
  
-124.55%
Egenkapital  
  
5.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2007 2004 2002
Omsetning: 141.000 321.000 418.000 663.000
Resultat: -27.000 110.000 255.000 68.000
Egenkapital: 1.221.000 1.152.000 616.000 125.000
Regnskap for  Hlf Drammen
Resultat 2009 2007 2004 2002
Driftsinntekter 141.000 321.000 418.000 663.000
Driftskostnader -205.000 -239.000 -163.000 -597.000
Driftsresultat -64.000 82.000 256.000 66.000
Finansinntekter 36.000 28.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 0
Finans 36.000 28.000 -1.000 2.000
Resultat før skatt -27.000 110.000 255.000 68.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -27.000 110.000 255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.221.000 1.152.000 616.000 232.000
Sum eiendeler 1.221.000 1.152.000 616.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 1.152.000
Sum egenkapital 1.221.000 1.152.000 616.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 106.000
Sum gjeld og egenkapital 1.221.000 1.152.000 616.000 231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 321.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 141.000 321.000 418.000 663.000
Varekostnad -50.000 -102.000 -68.000 -105.000
Lønninger -13.000 -6.000 -9.000 -246.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -142.000 -131.000 -86.000 -246.000
Driftskostnader -205.000 -239.000 -163.000 -597.000
Driftsresultat -64.000 82.000 256.000 66.000
Finansinntekter 36.000 28.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 0
Finans 36.000 28.000 -1.000 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 110.000 255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 20.000 7.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 23.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.221.000 1.152.000 596.000 202.000
Sum omløpsmidler 1.221.000 1.152.000 616.000 232.000
Sum eiendeler 1.221.000 1.152.000 616.000 232.000
Sum opptjent egenkapital 1.152.000
Sum egenkapital 1.221.000 1.152.000 616.000 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 81.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 25.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 106.000
Sum gjeld og egenkapital 1.221.000 1.152.000 616.000 231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.221.000 1.152.000 616.000 126.000
Likviditetsgrad 1 2.2
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0 2.2
Soliditet 100.0 100.0 100.0 54.1
Resultatgrad -45.4 25.5 61.2 10.0
Rentedekningsgrad 64.8
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 0.8
Total kapitalrentabilitet -2.3 9.5 42.0 29.4
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Auditor Notes for 2007
Normal beretning
Auditor Notes for 2004
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex