Hlf Bergen
Juridisk navn:  Hlf Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55368170
Vestre Strømkaien 7 Vestre Strømkaien 7 Fax:
5008 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991966390
Aksjekapital: 551.000 NOK
Etableringsdato: 9/2/1933 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
24.58%
Resultat  
  
36.84%
Egenkapital  
  
4.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 370.000 297.000
Resultat: 26.000 19.000
Egenkapital: 551.000 526.000
Regnskap for  Hlf Bergen
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 370.000 297.000
Driftskostnader -347.000 -278.000
Driftsresultat 24.000 19.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000 0
Resultat før skatt 26.000 19.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 26.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 582.000 538.000
Sum eiendeler 582.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 551.000 526.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 582.000 539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.000 3.000
Andre inntekter 344.000 295.000
Driftsinntekter 370.000 297.000
Varekostnad -3.000 -2.000
Lønninger -56.000 -64.000
Avskrivning 0 -10.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -288.000 -200.000
Driftskostnader -347.000 -278.000
Driftsresultat 24.000 19.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 26.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 2.000 2.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 580.000 537.000
Sum omløpsmidler 582.000 538.000
Sum eiendeler 582.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 551.000 526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 582.000 539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 551.000 525.000
Likviditetsgrad 1 18.8 41.4
Likviditetsgrad 2 18.7 41.2
Soliditet 94.7 97.6
Resultatgrad 6.5 6.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 4.5 3.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex