Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjerte Til Hjerte
Juridisk navn:  Hjerte Til Hjerte
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37270094
Lofthus Lofthus Fax:
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 974341557
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1993 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.92%
Resultat  
  
253.33%
Egenkapital  
  
21.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 270.000 237.000 295.000 217.000 240.000
Resultat: 23.000 -15.000 53.000 -33.000 10.000
Egenkapital: 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Regnskap for  Hjerte Til Hjerte
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 270.000 237.000 295.000 217.000 240.000
Driftskostnader -247.000 -252.000 -242.000 -250.000 -230.000
Driftsresultat 23.000 -15.000 53.000 -33.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 23.000 -15.000 53.000 -33.000 10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Sum eiendeler 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Sum egenkapital 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 270.000 237.000 295.000 217.000 240.000
Driftsinntekter 270.000 237.000 295.000 217.000 240.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -252.000 -242.000 -250.000 -230.000
Driftskostnader -247.000 -252.000 -242.000 -250.000 -230.000
Driftsresultat 23.000 -15.000 53.000 -33.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Sum omløpsmidler 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Sum eiendeler 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Sum egenkapital 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.000 102.000 117.000 64.000 97.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 8.5 -6.3 1 -15.2 4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 18.5 -14.7 45.3 -51.6 10.3
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex