Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjelle Lille Konditori As
Juridisk navn:  Hjelle Lille Konditori As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55392445
Vestlivegen 1 Vestlivegen 1 Fax:
5260 Indre Arna 5260 Indre Arna
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 911655179
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 1/8/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Arna Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.79%
Resultat  
  
-10.39%
Egenkapital  
  
746%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 30.183.000 30.734.000 25.232.000 9.632.000 9.460.000
Resultat: 690.000 770.000 238.000 110.000 531.000
Egenkapital: 423.000 50.000 88.000 39.000 43.000
Regnskap for  Hjelle Lille Konditori As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30.183.000 30.734.000 25.232.000 9.632.000 9.460.000
Driftskostnader -29.416.000 -29.890.000 -24.950.000 -9.503.000 -8.919.000
Driftsresultat 767.000 844.000 281.000 128.000 541.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -77.000 -73.000 -43.000 -18.000 -10.000
Finans -77.000 -73.000 -43.000 -18.000 -10.000
Resultat før skatt 690.000 770.000 238.000 110.000 531.000
Skattekostnad -116.000 -203.000 -40.000 -29.000 -144.000
Årsresultat 573.000 567.000 198.000 81.000 387.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 609.000 756.000 566.000 358.000 417.000
Sum omløpsmidler 7.769.000 10.245.000 6.607.000 3.276.000 3.026.000
Sum eiendeler 8.378.000 11.001.000 7.173.000 3.634.000 3.443.000
Sum opptjent egenkapital 393.000 20.000 58.000 9.000 23.000
Sum egenkapital 423.000 50.000 88.000 39.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 8.000 0 5.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 7.953.000 10.944.000 7.084.000 3.590.000 3.394.000
Sum gjeld og egenkapital 8.378.000 11.002.000 7.172.000 3.634.000 3.443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.100.000 30.734.000 25.232.000 9.632.000 9.460.000
Andre inntekter 83.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 30.183.000 30.734.000 25.232.000 9.632.000 9.460.000
Varekostnad -12.839.000 -12.930.000 -10.166.000 -5.477.000 -5.076.000
Lønninger -12.251.000 -12.016.000 -10.126.000 -2.380.000 -2.290.000
Avskrivning -146.000 -157.000 -103.000 -59.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.180.000 -4.787.000 -4.555.000 -1.587.000 -1.501.000
Driftskostnader -29.416.000 -29.890.000 -24.950.000 -9.503.000 -8.919.000
Driftsresultat 767.000 844.000 281.000 128.000 541.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -77.000 -73.000 -43.000 -18.000 -10.000
Finans -77.000 -73.000 -43.000 -18.000 -10.000
Konsernbidrag 0 -605.000 0 -84.000 -380.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 573.000 567.000 198.000 81.000 387.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 557.000 689.000 561.000 358.000 417.000
Sum varige driftsmidler 557.000 689.000 561.000 358.000 417.000
Sum finansielle anleggsmidler 52.000 67.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 609.000 756.000 566.000 358.000 417.000
Varebeholdning 287.000 509.000 411.000 112.000 116.000
Kundefordringer 6.953.000 7.794.000 5.343.000 2.915.000 2.603.000
Andre fordringer 63.000 1.058.000 403.000 150.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 361.000 884.000 450.000 99.000 193.000
Sum omløpsmidler 7.769.000 10.245.000 6.607.000 3.276.000 3.026.000
Sum eiendeler 8.378.000 11.001.000 7.173.000 3.634.000 3.443.000
Sum opptjent egenkapital 393.000 20.000 58.000 9.000 23.000
Sum egenkapital 423.000 50.000 88.000 39.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 8.000 0 5.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.854.000 0 0 0 754.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 8.000 0 5.000 6.000
Leverandørgjeld 2.472.000 3.313.000 1.969.000 1.412.000 1.569.000
Betalbar skatt 63.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.501.000 1.952.000 1.140.000 198.000 241.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.063.000 5.678.000 3.975.000 1.979.000 830.000
Sum kortsiktig gjeld 7.953.000 10.944.000 7.084.000 3.590.000 3.394.000
Sum gjeld og egenkapital 8.378.000 11.002.000 7.172.000 3.634.000 3.443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -184.000 -699.000 -477.000 -314.000 -368.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Soliditet 5 0.5 1.2 1.1 1.2
Resultatgrad 2.5 2.7 1.1 1.3 5.7
Rentedekningsgrad 1 11.6 6.5 7.1 54.1
Gjeldsgrad 18.8 2 80.5 92.2 79.1
Total kapitalrentabilitet 9.2 7.7 3.9 3.5 15.7
Signatur
31.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex