Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjelle AS
Juridisk navn:  Hjelle AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56597540
Postboks 33 Botnavegen 10 Fax: 56593941
5726 Vaksdal 5725 Vaksdal
Fylke: Kommune:
Vestland Vaksdal
Org.nr: 951319465
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/4/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Arna Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
114%
Resultat  
  
392.51%
Egenkapital  
  
345.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.865.000 3.208.000 3.712.000 3.018.000 4.810.000
Resultat: 2.433.000 494.000 207.000 -977.000 2.129.000
Egenkapital: 2.842.000 638.000 490.000 222.000 1.326.000
Regnskap for  Hjelle AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.865.000 3.208.000 3.712.000 3.018.000 4.810.000
Driftskostnader -2.273.000 -2.583.000 -3.331.000 -3.782.000 -2.420.000
Driftsresultat 4.592.000 625.000 381.000 -764.000 2.390.000
Finansinntekter 2.000 55.000 27.000 145.000 35.000
Finanskostnader -2.160.000 -186.000 -200.000 -358.000 -295.000
Finans -2.158.000 -131.000 -173.000 -213.000 -260.000
Resultat før skatt 2.433.000 494.000 207.000 -977.000 2.129.000
Skattekostnad -60.000 -115.000 61.000 107.000 -605.000
Årsresultat 2.373.000 380.000 268.000 -870.000 1.524.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.530.000 6.681.000 7.416.000 7.192.000 7.956.000
Sum omløpsmidler 2.597.000 4.485.000 3.880.000 3.551.000 4.222.000
Sum eiendeler 6.127.000 11.166.000 11.296.000 10.743.000 12.178.000
Sum opptjent egenkapital 2.621.000 417.000 268.000 0 318.000
Sum egenkapital 2.842.000 638.000 490.000 222.000 1.326.000
Sum langsiktig gjeld 1.569.000 2.488.000 2.890.000 2.647.000 3.577.000
Sum kortsiktig gjeld 1.715.000 8.040.000 7.917.000 7.875.000 7.275.000
Sum gjeld og egenkapital 6.127.000 11.167.000 11.297.000 10.744.000 12.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 919.000 866.000 864.000 630.000 366.000
Andre inntekter 5.946.000 2.342.000 2.848.000 2.388.000 4.444.000
Driftsinntekter 6.865.000 3.208.000 3.712.000 3.018.000 4.810.000
Varekostnad 0 0 0 0 -59.000
Lønninger -323.000 -358.000 -457.000 -462.000 -336.000
Avskrivning -240.000 -108.000 -125.000 -142.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.710.000 -2.117.000 -2.749.000 -3.178.000 -1.844.000
Driftskostnader -2.273.000 -2.583.000 -3.331.000 -3.782.000 -2.420.000
Driftsresultat 4.592.000 625.000 381.000 -764.000 2.390.000
Finansinntekter 2.000 55.000 27.000 145.000 35.000
Finanskostnader -2.160.000 -186.000 -200.000 -358.000 -295.000
Finans -2.158.000 -131.000 -173.000 -213.000 -260.000
Konsernbidrag 0 -231.000 0 0 -1.692.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.373.000 380.000 268.000 -870.000 1.524.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 26.000 68.000 0 0
Fast eiendom 1.645.000 1.678.000 1.696.000 1.714.000 1.732.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 232.000 308.000 376.000 469.000 606.000
Sum varige driftsmidler 1.877.000 1.986.000 2.072.000 2.183.000 2.338.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.598.000 4.669.000 5.276.000 5.009.000 5.618.000
Sum anleggsmidler 3.530.000 6.681.000 7.416.000 7.192.000 7.956.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.010.000 3.747.000 3.035.000 2.958.000 3.241.000
Andre fordringer 420.000 500.000 361.000 303.000 191.000
Sum investeringer 77.000 81.000 304.000 121.000 288.000
Kasse, bank 90.000 103.000 126.000 114.000 446.000
Sum omløpsmidler 2.597.000 4.485.000 3.880.000 3.551.000 4.222.000
Sum eiendeler 6.127.000 11.166.000 11.296.000 10.743.000 12.178.000
Sum opptjent egenkapital 2.621.000 417.000 268.000 0 318.000
Sum egenkapital 2.842.000 638.000 490.000 222.000 1.326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 107.000
Gjeld til kredittinstitutt 312.000 6.183.000 6.255.000 6.262.000 5.725.000
Sum langsiktig gjeld 1.569.000 2.488.000 2.890.000 2.647.000 3.577.000
Leverandørgjeld 1.066.000 956.000 869.000 970.000 626.000
Betalbar skatt 38.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 145.000 101.000 60.000 28.000 211.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 800.000 733.000 616.000 713.000
Sum kortsiktig gjeld 1.715.000 8.040.000 7.917.000 7.875.000 7.275.000
Sum gjeld og egenkapital 6.127.000 11.167.000 11.297.000 10.744.000 12.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 882.000 -3.555.000 -4.037.000 -4.324.000 -3.053.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.6 0.5 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 1.5 0.6 0.5 0.5 0.6
Soliditet 46.4 5.7 4.3 2.1 10.9
Resultatgrad 66.9 19.5 10.3 -25.3 49.7
Rentedekningsgrad 2.1 3.4 1.9 -1.7 8.2
Gjeldsgrad 1.2 16.5 22.1 47.4 8.2
Total kapitalrentabilitet 7 6.1 3.6 -5.8 19.9
Signatur
15.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.10.2015
PROKURA HVER FOR SEG
HJELLE VIDAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex