Hipas Design AS
Juridisk navn:  Hipas Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69264800
Fagerstrandbakken 66 Fagerstrandbakken 66 Fax: 69264801
1454 Fagerstrand 1454 Fagerstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 989365177
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/16/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: hotel interior partner as
Revisor: Krogh Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-45.49%
Resultat  
  
-117.65%
Egenkapital  
  
-147.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.742.000 58.230.000 92.150.000 68.999.000 49.316.000
Resultat: -3.428.000 -1.575.000 5.166.000 4.594.000 4.134.000
Egenkapital: -1.259.000 2.657.000 3.875.000 1.505.000 1.164.000
Regnskap for  Hipas Design AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.742.000 58.230.000 92.150.000 68.999.000 49.316.000
Driftskostnader -34.922.000 -62.671.000 -86.865.000 -64.354.000 -45.130.000
Driftsresultat -3.180.000 -4.441.000 5.284.000 4.645.000 4.185.000
Finansinntekter 57.000 2.973.000 39.000 58.000 35.000
Finanskostnader -305.000 -107.000 -157.000 -108.000 -87.000
Finans -248.000 2.866.000 -118.000 -50.000 -52.000
Resultat før skatt -3.428.000 -1.575.000 5.166.000 4.594.000 4.134.000
Skattekostnad -489.000 357.000 -1.296.000 -1.253.000 -1.129.000
Årsresultat -3.917.000 -1.218.000 3.870.000 3.341.000 3.005.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 880.000 1.569.000 336.000 314.000 454.000
Sum omløpsmidler 4.002.000 15.633.000 15.600.000 18.428.000 7.399.000
Sum eiendeler 4.882.000 17.202.000 15.936.000 18.742.000 7.853.000
Sum opptjent egenkapital -2.339.000 1.577.000 2.795.000 425.000 84.000
Sum egenkapital -1.259.000 2.657.000 3.875.000 1.505.000 1.164.000
Sum langsiktig gjeld 689.000 5.576.000 0 0 24.000
Sum kortsiktig gjeld 5.451.000 8.968.000 12.060.000 17.237.000 6.664.000
Sum gjeld og egenkapital 4.881.000 17.201.000 15.935.000 18.742.000 7.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.509.000 58.230.000 92.150.000 68.999.000 49.316.000
Andre inntekter 233.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 31.742.000 58.230.000 92.150.000 68.999.000 49.316.000
Varekostnad -22.120.000 -53.166.000 -77.066.000 -56.294.000 -39.066.000
Lønninger -4.650.000 -5.118.000 -5.835.000 -5.125.000 -4.177.000
Avskrivning -210.000 -196.000 -103.000 -104.000 -114.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.942.000 -4.191.000 -3.861.000 -2.831.000 -1.773.000
Driftskostnader -34.922.000 -62.671.000 -86.865.000 -64.354.000 -45.130.000
Driftsresultat -3.180.000 -4.441.000 5.284.000 4.645.000 4.185.000
Finansinntekter 57.000 2.973.000 39.000 58.000 35.000
Finanskostnader -305.000 -107.000 -157.000 -108.000 -87.000
Finans -248.000 2.866.000 -118.000 -50.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.500.000 -3.000.000 -500.000
Årsresultat -3.917.000 -1.218.000 3.870.000 3.341.000 3.005.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 105.000 600.000 197.000 148.000 254.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 743.000 837.000 107.000 134.000 168.000
Sum varige driftsmidler 743.000 837.000 107.000 134.000 168.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 132.000 32.000 32.000 32.000
Sum anleggsmidler 880.000 1.569.000 336.000 314.000 454.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 517.000 8.215.000 12.685.000 7.882.000 2.271.000
Andre fordringer 453.000 3.298.000 260.000 2.138.000 2.711.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.032.000 4.121.000 2.655.000 8.408.000 2.417.000
Sum omløpsmidler 4.002.000 15.633.000 15.600.000 18.428.000 7.399.000
Sum eiendeler 4.882.000 17.202.000 15.936.000 18.742.000 7.853.000
Sum opptjent egenkapital -2.339.000 1.577.000 2.795.000 425.000 84.000
Sum egenkapital -1.259.000 2.657.000 3.875.000 1.505.000 1.164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 876.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 689.000 5.576.000 0 0 24.000
Leverandørgjeld 413.000 4.537.000 6.694.000 10.249.000 2.868.000
Betalbar skatt -1.208.000 0 1.289.000 1.147.000 1.306.000
Skyldig offentlige avgifter 1.341.000 1.666.000 699.000 1.970.000 624.000
Utbytte 0 0 -1.500.000 -3.000.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 4.906.000 2.765.000 1.002.000 871.000 1.367.000
Sum kortsiktig gjeld 5.451.000 8.968.000 12.060.000 17.237.000 6.664.000
Sum gjeld og egenkapital 4.881.000 17.201.000 15.935.000 18.742.000 7.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.449.000 6.665.000 3.540.000 1.191.000 735.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.7 1.3 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.7 1.3 1.1 1.2
Soliditet -25.8 15.4 24.3 8.0 14.8
Resultatgrad -7.6 5.7 6.7 8.5
Rentedekningsgrad -10.4 -41.5 33.7 43.5 48.5
Gjeldsgrad -4.9 5.5 3.1 11.5 5.7
Total kapitalrentabilitet -8.5 33.4 25.1 53.7
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
RUUD KJELL MAGNE
NILSSEN PER OLAF GJERDE
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
RUUD KJELL MAGNE
NILSSEN PER OLAF GJERDE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex