Hidemstrædet Invest As
Juridisk navn:  Hidemstrædet Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eidsveien 525 Eidsveien 525 Fax:
1925 Blaker 1925 Blaker
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 916619812
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountonline As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-2.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -4.000 -5.000 -8.000 -8.000
Egenkapital: 233.000 238.000 242.000 242.000
Regnskap for  Hidemstrædet Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -8.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -5.000 -8.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -5.000 -8.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.000 145.000 144.000 144.000
Sum omløpsmidler 93.000 92.000 98.000 98.000
Sum eiendeler 233.000 237.000 242.000 242.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 -12.000 -8.000 -8.000
Sum egenkapital 233.000 238.000 242.000 242.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 233.000 238.000 242.000 242.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -8.000 -8.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -8.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -5.000 -8.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 140.000 145.000 144.000 144.000
Sum anleggsmidler 140.000 145.000 144.000 144.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 93.000 92.000 98.000 98.000
Sum omløpsmidler 93.000 92.000 98.000 98.000
Sum eiendeler 233.000 237.000 242.000 242.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 -12.000 -8.000 -8.000
Sum egenkapital 233.000 238.000 242.000 242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 233.000 238.000 242.000 242.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 93.000 92.000 98.000 98.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.1 -2.1 -3.3 -3.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex