Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hidemgårdene AS
Juridisk navn:  Hidemgårdene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61332505
Storgata 35 Storgata 35 Fax: 61332510
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 934346939
Aksjekapital: 2.550.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomitjenester Innlandet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.74%
Resultat  
  
-82.56%
Egenkapital  
  
3.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.779.000 3.420.000 3.034.000 2.918.000 3.108.000
Resultat: 196.000 1.124.000 910.000 872.000 1.011.000
Egenkapital: 6.669.000 6.473.000 5.634.000 4.902.000 4.187.000
Regnskap for  Hidemgårdene AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.779.000 3.420.000 3.034.000 2.918.000 3.108.000
Driftskostnader -2.249.000 -1.948.000 -1.723.000 -1.615.000 -1.572.000
Driftsresultat 531.000 1.472.000 1.312.000 1.303.000 1.535.000
Finansinntekter 0 2.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -335.000 -350.000 -402.000 -431.000 -525.000
Finans -335.000 -348.000 -402.000 -430.000 -524.000
Resultat før skatt 196.000 1.124.000 910.000 872.000 1.011.000
Skattekostnad 0 -286.000 -177.000 -158.000 -150.000
Årsresultat 196.000 838.000 733.000 714.000 862.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.877.000 17.422.000 17.895.000 18.042.000 18.381.000
Sum omløpsmidler 254.000 353.000 290.000 394.000 811.000
Sum eiendeler 17.131.000 17.775.000 18.185.000 18.436.000 19.192.000
Sum opptjent egenkapital 3.871.000 3.675.000 2.837.000 2.104.000 1.390.000
Sum egenkapital 6.669.000 6.473.000 5.634.000 4.902.000 4.187.000
Sum langsiktig gjeld 9.873.000 10.873.000 11.873.000 12.873.000 14.042.000
Sum kortsiktig gjeld 589.000 429.000 677.000 661.000 962.000
Sum gjeld og egenkapital 17.130.000 17.774.000 18.184.000 18.435.000 19.191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.779.000 3.420.000 3.034.000 2.918.000 3.108.000
Driftsinntekter 2.779.000 3.420.000 3.034.000 2.918.000 3.108.000
Varekostnad -30.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -564.000 -575.000 -570.000 -519.000 -632.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.655.000 -1.373.000 -1.153.000 -1.096.000 -940.000
Driftskostnader -2.249.000 -1.948.000 -1.723.000 -1.615.000 -1.572.000
Driftsresultat 531.000 1.472.000 1.312.000 1.303.000 1.535.000
Finansinntekter 0 2.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -335.000 -350.000 -402.000 -431.000 -525.000
Finans -335.000 -348.000 -402.000 -430.000 -524.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -381.000
Årsresultat 196.000 838.000 733.000 714.000 862.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.867.000 17.406.000 17.875.000 18.042.000 18.381.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 16.000 21.000 0 0
Sum varige driftsmidler 16.877.000 17.422.000 17.895.000 18.042.000 18.381.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.877.000 17.422.000 17.895.000 18.042.000 18.381.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 144.000 151.000 261.000 230.000 151.000
Andre fordringer 110.000 29.000 28.000 57.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 173.000 1.000 107.000 633.000
Sum omløpsmidler 254.000 353.000 290.000 394.000 811.000
Sum eiendeler 17.131.000 17.775.000 18.185.000 18.436.000 19.192.000
Sum opptjent egenkapital 3.871.000 3.675.000 2.837.000 2.104.000 1.390.000
Sum egenkapital 6.669.000 6.473.000 5.634.000 4.902.000 4.187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 119.000 0 48.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.873.000 10.873.000 11.873.000 12.873.000 14.042.000
Leverandørgjeld 206.000 27.000 141.000 283.000 36.000
Betalbar skatt 0 286.000 177.000 158.000 150.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 49.000 36.000 0 66.000
Utbytte 0 0 0 0 -381.000
Annen kortsiktig gjeld 192.000 66.000 275.000 220.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 589.000 429.000 677.000 661.000 962.000
Sum gjeld og egenkapital 17.130.000 17.774.000 18.184.000 18.435.000 19.191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -335.000 -76.000 -387.000 -267.000 -151.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 0.4 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8 0.4 0.6 0.9
Soliditet 38.9 36.4 3 26.6 21.8
Resultatgrad 19.1 4 43.2 44.7 49.4
Rentedekningsgrad 1.6 4.2 3.3 3.0 2.9
Gjeldsgrad 1.6 1.7 2.2 2.8 3.6
Total kapitalrentabilitet 3.1 8.3 7.2 7.1 8.0
Signatur
04.04.2008
STYREMEDLEM SAMT DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.04.2008
ANNE HIDEM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex