Hideherd AS
Juridisk navn:  Hideherd AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gauselstraen 21A Gauselstraen 21A Fax:
4032 Stavanger 4032 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 891436572
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.37%
Resultat  
  
-143.99%
Egenkapital  
  
-6.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 566.000 2.208.000 1.960.000 1.132.000 1.200.000
Resultat: -622.000 1.414.000 1.216.000 120.000 88.000
Egenkapital: 6.921.000 7.401.000 6.556.000 5.622.000 5.662.000
Regnskap for  Hideherd AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 566.000 2.208.000 1.960.000 1.132.000 1.200.000
Driftskostnader -1.182.000 -439.000 -715.000 -535.000 -449.000
Driftsresultat -616.000 1.770.000 1.246.000 597.000 751.000
Finansinntekter 3.000 6.000 5.000 5.000 8.000
Finanskostnader -9.000 -363.000 -34.000 -482.000 -672.000
Finans -6.000 -357.000 -29.000 -477.000 -664.000
Resultat før skatt -622.000 1.414.000 1.216.000 120.000 88.000
Skattekostnad 142.000 -369.000 -282.000 -120.000 -150.000
Årsresultat -480.000 1.045.000 934.000 0 -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.189.000 10.188.000 13.109.000 13.531.000 13.531.000
Sum omløpsmidler 225.000 908.000 78.000 309.000 305.000
Sum eiendeler 10.414.000 11.096.000 13.187.000 13.840.000 13.836.000
Sum opptjent egenkapital 5.121.000 5.601.000 4.556.000 3.622.000 3.662.000
Sum egenkapital 6.921.000 7.401.000 6.556.000 5.622.000 5.662.000
Sum langsiktig gjeld 2.233.000 2.375.000 4.825.000 7.018.000 7.473.000
Sum kortsiktig gjeld 1.261.000 1.321.000 1.805.000 1.201.000 703.000
Sum gjeld og egenkapital 10.415.000 11.097.000 13.186.000 13.841.000 13.838.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 566.000 2.208.000 1.960.000 1.132.000 1.200.000
Driftsinntekter 566.000 2.208.000 1.960.000 1.132.000 1.200.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.182.000 -439.000 -715.000 -535.000 -449.000
Driftskostnader -1.182.000 -439.000 -715.000 -535.000 -449.000
Driftsresultat -616.000 1.770.000 1.246.000 597.000 751.000
Finansinntekter 3.000 6.000 5.000 5.000 8.000
Finanskostnader -9.000 -363.000 -34.000 -482.000 -672.000
Finans -6.000 -357.000 -29.000 -477.000 -664.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -480.000 1.045.000 934.000 0 -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.702.000 9.702.000 12.627.000 13.524.000 13.524.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.702.000 9.702.000 12.627.000 13.524.000 13.524.000
Sum finansielle anleggsmidler 487.000 486.000 482.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 10.189.000 10.188.000 13.109.000 13.531.000 13.531.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 225.000 908.000 78.000 309.000 305.000
Sum omløpsmidler 225.000 908.000 78.000 309.000 305.000
Sum eiendeler 10.414.000 11.096.000 13.187.000 13.840.000 13.836.000
Sum opptjent egenkapital 5.121.000 5.601.000 4.556.000 3.622.000 3.662.000
Sum egenkapital 6.921.000 7.401.000 6.556.000 5.622.000 5.662.000
Sum avsetninger til forpliktelser 284.000 426.000 211.000 80.000 104.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.233.000 2.375.000 4.825.000 7.018.000 7.473.000
Leverandørgjeld 0 0 0 3.000 13.000
Betalbar skatt 0 50.000 1.000 19.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.261.000 1.271.000 1.804.000 1.179.000 689.000
Sum kortsiktig gjeld 1.261.000 1.321.000 1.805.000 1.201.000 703.000
Sum gjeld og egenkapital 10.415.000 11.097.000 13.186.000 13.841.000 13.838.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.036.000 -413.000 -1.727.000 -892.000 -398.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.7 0 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 0 0.3 0.5
Soliditet 66.5 66.7 49.7 40.6 40.9
Resultatgrad -108.8 80.2 63.6 52.7 62.6
Rentedekningsgrad -68.4 4.9 36.6 1.2 1.1
Gjeldsgrad 0.5 0.5 1 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet -5.9 1 9.5 4.3 5.5
Signatur
29.11.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex