Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hideaways As
Juridisk navn:  Hideaways As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 6288 Etterstad Fredrik Selmers vei 6 Fax:
0603 Oslo 663 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921403909
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/15/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 5.000
Resultat: -9.000
Egenkapital: 23.000
Regnskap for  Hideaways As
Resultat 2018
Driftsinntekter 5.000
Driftskostnader -15.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -9.000
Skattekostnad 2.000
Årsresultat -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.512.000
Sum omløpsmidler 399.000
Sum eiendeler 4.911.000
Sum opptjent egenkapital -7.000
Sum egenkapital 23.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 4.888.000
Sum gjeld og egenkapital 4.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 5.000
Varekostnad -5.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -10.000
Driftskostnader -15.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 4.512.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 4.512.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 399.000
Sum omløpsmidler 399.000
Sum eiendeler 4.911.000
Sum opptjent egenkapital -7.000
Sum egenkapital 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 5.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 4.884.000
Sum kortsiktig gjeld 4.888.000
Sum gjeld og egenkapital 4.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.489.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 0.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 212.5
Total kapitalrentabilitet -0.2
Signatur
18.01.2019
SIGNATUR
GROSVOLD GUNNAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex