Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hide As
Juridisk navn:  Hide As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97095520
Harald Hårfagres Gate 23 Vefsnvegen 54 Fax:
8803 Sandnessjøen 8660 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 996268934
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-133.33%
Egenkapital  
  
300%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 -6.000 -7.000 -11.000 -42.000
Egenkapital: 192.000 48.000 4.000 11.000 -313.000
Regnskap for  Hide As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -6.000 -7.000 -11.000 -42.000
Driftsresultat -14.000 -6.000 -7.000 -11.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -6.000 -7.000 -11.000 -42.000
Skattekostnad 35.000 12.000 0 0 0
Årsresultat 21.000 6.000 -7.000 -11.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 193.000 54.000 4.000 11.000 22.000
Sum eiendeler 193.000 54.000 4.000 11.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -181.000 -202.000 -208.000 -201.000 -525.000
Sum egenkapital 192.000 48.000 4.000 11.000 -313.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 6.000 0 0 335.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 54.000 4.000 11.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -6.000 -7.000 -11.000 -41.000
Driftskostnader -14.000 -6.000 -7.000 -11.000 -42.000
Driftsresultat -14.000 -6.000 -7.000 -11.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 6.000 -7.000 -11.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 4.000 11.000 22.000
Sum omløpsmidler 193.000 54.000 4.000 11.000 22.000
Sum eiendeler 193.000 54.000 4.000 11.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -181.000 -202.000 -208.000 -201.000 -525.000
Sum egenkapital 192.000 48.000 4.000 11.000 -313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000 0 0 191.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 144.000
Sum kortsiktig gjeld 0 6.000 0 0 335.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 54.000 4.000 11.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 193.000 48.000 4.000 11.000 -313.000
Likviditetsgrad 1 9 0.1
Likviditetsgrad 2 0 9 0 0.0 0.1
Soliditet 1 88.9 1 100.0 -1422.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.0 -1.1
Total kapitalrentabilitet -7.3 -11.1 -100.0 -190.9
Signatur
01.02.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.02.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex