Hias Iks
Juridisk navn:  Hias Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45975500
Postboks 4065 Sandvikavegen 136 Fax: 62543702
2306 Hamar 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 947293265
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 11/1/1974
Foretakstype: IKS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.36%
Resultat  
  
106.63%
Egenkapital  
  
-7.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 127.082.000 117.273.000 111.262.000 110.427.000 225.251.000
Resultat: 597.000 -9.003.000 -5.510.000 -823.000 2.458.000
Egenkapital: 141.759.000 152.517.000 161.521.000 167.014.000 240.438.000
Regnskap for  Hias Iks
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 127.082.000 117.273.000 111.262.000 110.427.000 225.251.000
Driftskostnader -111.637.000 -116.006.000 -107.567.000 -104.879.000 -222.531.000
Driftsresultat 15.445.000 1.267.000 3.695.000 5.548.000 2.720.000
Finansinntekter 2.290.000 1.592.000 636.000 1.043.000 8.703.000
Finanskostnader -17.137.000 -11.862.000 -9.841.000 -7.414.000 -8.965.000
Finans -14.847.000 -10.270.000 -9.205.000 -6.371.000 -262.000
Resultat før skatt 597.000 -9.003.000 -5.510.000 -823.000 2.458.000
Skattekostnad -6.000 0 0 -20.000 48.000
Årsresultat 592.000 -9.003.000 -5.510.000 -843.000 2.506.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 959.841.000 801.100.000 757.532.000 679.810.000 619.707.000
Sum omløpsmidler 131.682.000 176.607.000 100.800.000 87.040.000 130.546.000
Sum eiendeler 1.091.523.000 977.707.000 858.332.000 766.850.000 750.253.000
Sum opptjent egenkapital 121.759.000 132.517.000 141.521.000 167.014.000 220.438.000
Sum egenkapital 141.759.000 152.517.000 161.521.000 167.014.000 240.438.000
Sum langsiktig gjeld 903.142.000 772.356.000 651.335.000 556.314.000 456.935.000
Sum kortsiktig gjeld 46.621.000 52.834.000 45.477.000 43.520.000 52.881.000
Sum gjeld og egenkapital 1.091.522.000 977.707.000 858.333.000 766.848.000 750.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 126.330.000 116.736.000 110.857.000 109.972.000 224.671.000
Andre inntekter 752.000 537.000 405.000 455.000 580.000
Driftsinntekter 127.082.000 117.273.000 111.262.000 110.427.000 225.251.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -54.686.000 -57.046.000 -56.421.000 -52.414.000 -84.987.000
Avskrivning -36.116.000 -36.297.000 -29.114.000 -25.531.000 -32.677.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.835.000 -22.663.000 -22.032.000 -26.934.000 -104.867.000
Driftskostnader -111.637.000 -116.006.000 -107.567.000 -104.879.000 -222.531.000
Driftsresultat 15.445.000 1.267.000 3.695.000 5.548.000 2.720.000
Finansinntekter 2.290.000 1.592.000 636.000 1.043.000 8.703.000
Finanskostnader -17.137.000 -11.862.000 -9.841.000 -7.414.000 -8.965.000
Finans -14.847.000 -10.270.000 -9.205.000 -6.371.000 -262.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 592.000 -9.003.000 -5.510.000 -843.000 2.506.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 224.000
Fast eiendom 638.527.000 343.834.000 57.456.000 276.659.000 303.146.000
Maskiner anlegg 213.620.000 107.802.000 76.234.000 55.865.000 84.933.000
Driftsløsøre 104.793.000 335.426.000 610.032.000 333.689.000 209.224.000
Sum varige driftsmidler 956.940.000 787.062.000 743.722.000 666.213.000 597.303.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.902.000 14.038.000 13.810.000 13.597.000 22.180.000
Sum anleggsmidler 959.841.000 801.100.000 757.532.000 679.810.000 619.707.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.919.000 15.613.000 29.925.000 17.740.000 40.280.000
Andre fordringer 13.197.000 14.741.000 1.094.000 7.009.000 10.840.000
Sum investeringer 0 0 0 0 17.331.000
Kasse, bank 103.566.000 146.253.000 69.781.000 62.291.000 62.095.000
Sum omløpsmidler 131.682.000 176.607.000 100.800.000 87.040.000 130.546.000
Sum eiendeler 1.091.523.000 977.707.000 858.332.000 766.850.000 750.253.000
Sum opptjent egenkapital 121.759.000 132.517.000 141.521.000 167.014.000 220.438.000
Sum egenkapital 141.759.000 152.517.000 161.521.000 167.014.000 240.438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.100.000 5.920.000 4.833.000 3.725.000 32.467.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 903.142.000 772.356.000 651.335.000 556.314.000 456.935.000
Leverandørgjeld 23.346.000 31.709.000 21.055.000 30.453.000 31.631.000
Betalbar skatt 6.000 0 0 20.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 4.845.000 4.627.000 4.388.000 4.312.000 5.621.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.424.000 16.498.000 20.034.000 8.735.000 15.615.000
Sum kortsiktig gjeld 46.621.000 52.834.000 45.477.000 43.520.000 52.881.000
Sum gjeld og egenkapital 1.091.522.000 977.707.000 858.333.000 766.848.000 750.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.061.000 123.773.000 55.323.000 43.520.000 77.665.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.3 2.2 2 2.5
Likviditetsgrad 2 2.8 3.3 2.2 2 2.5
Soliditet 1 15.6 18.8 21.8 32.0
Resultatgrad 12.2 1.1 3.3 5 1.2
Rentedekningsgrad 0.9 0.1 0.4 0.7 1.3
Gjeldsgrad 6.7 5.4 4.3 3.6 2.1
Total kapitalrentabilitet 1.6 0.3 0.5 0.9 1.5
Signatur
06.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex