Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hi-Fi Klubben As
Juridisk navn:  Hi-Fi Klubben As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22806310
Hovfaret 4 Hovfaret 4 Fax: 22806326
0275 Oslo 275 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 928379442
Aksjekapital: 3.330.000 NOK
Antall ansatte: 161
Etableringsdato: 7/18/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.8%
Resultat  
  
-53.3%
Egenkapital  
  
16.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 281.701.000 299.045.000 290.591.000 277.218.000 275.889.000
Resultat: 4.900.000 10.492.000 7.747.000 8.137.000 19.233.000
Egenkapital: 26.128.000 22.413.000 36.100.000 30.170.000 24.524.000
Regnskap for  Hi-Fi Klubben As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 281.701.000 299.045.000 290.591.000 277.218.000 275.889.000
Driftskostnader -274.661.000 -286.023.000 -281.300.000 -267.597.000 -255.923.000
Driftsresultat 7.039.000 13.022.000 9.291.000 9.621.000 19.966.000
Finansinntekter 115.000 42.000 256.000 317.000 899.000
Finanskostnader -2.254.000 -2.573.000 -1.801.000 -1.801.000 -1.633.000
Finans -2.139.000 -2.531.000 -1.545.000 -1.484.000 -734.000
Resultat før skatt 4.900.000 10.492.000 7.747.000 8.137.000 19.233.000
Skattekostnad -1.185.000 -2.579.000 -1.817.000 -2.491.000 -5.202.000
Årsresultat 3.715.000 7.913.000 5.930.000 5.646.000 14.031.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.565.000 12.797.000 18.640.000 17.993.000 10.900.000
Sum omløpsmidler 63.348.000 61.965.000 45.317.000 43.807.000 51.963.000
Sum eiendeler 74.913.000 74.762.000 63.957.000 61.800.000 62.863.000
Sum opptjent egenkapital 21.608.000 17.893.000 31.580.000 25.650.000 20.004.000
Sum egenkapital 26.128.000 22.413.000 36.100.000 30.170.000 24.524.000
Sum langsiktig gjeld 2.965.000 3.095.000 7.285.000 7.453.000 6.766.000
Sum kortsiktig gjeld 45.820.000 49.254.000 20.572.000 24.176.000 31.573.000
Sum gjeld og egenkapital 74.913.000 74.762.000 63.957.000 61.799.000 62.863.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 281.701.000 299.045.000 290.591.000 277.218.000 275.889.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 281.701.000 299.045.000 290.591.000 277.218.000 275.889.000
Varekostnad -193.776.000 -207.687.000 -201.103.000 -191.424.000 -184.456.000
Lønninger -34.874.000 -33.982.000 -33.002.000 -32.627.000 -31.453.000
Avskrivning -4.273.000 -4.635.000 -4.382.000 -3.361.000 -2.315.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.738.000 -39.719.000 -42.813.000 -40.185.000 -37.699.000
Driftskostnader -274.661.000 -286.023.000 -281.300.000 -267.597.000 -255.923.000
Driftsresultat 7.039.000 13.022.000 9.291.000 9.621.000 19.966.000
Finansinntekter 115.000 42.000 256.000 317.000 899.000
Finanskostnader -2.254.000 -2.573.000 -1.801.000 -1.801.000 -1.633.000
Finans -2.139.000 -2.531.000 -1.545.000 -1.484.000 -734.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.715.000 7.913.000 5.930.000 5.646.000 14.031.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.386.000 2.375.000 3.584.000 3.486.000 3.381.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.569.000 9.813.000 14.447.000 13.898.000 6.914.000
Sum varige driftsmidler 8.569.000 9.813.000 14.447.000 13.898.000 6.914.000
Sum finansielle anleggsmidler 610.000 609.000 609.000 609.000 606.000
Sum anleggsmidler 11.565.000 12.797.000 18.640.000 17.993.000 10.900.000
Varebeholdning 25.752.000 26.809.000 30.929.000 26.324.000 22.550.000
Kundefordringer 5.196.000 5.903.000 4.410.000 5.045.000 6.495.000
Andre fordringer 2.770.000 2.708.000 3.451.000 3.330.000 3.448.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.309.000 26.545.000 6.500.000 9.108.000 8.762.000
Sum omløpsmidler 63.348.000 61.965.000 45.317.000 43.807.000 51.963.000
Sum eiendeler 74.913.000 74.762.000 63.957.000 61.800.000 62.863.000
Sum opptjent egenkapital 21.608.000 17.893.000 31.580.000 25.650.000 20.004.000
Sum egenkapital 26.128.000 22.413.000 36.100.000 30.170.000 24.524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.965.000 3.095.000 7.285.000 7.453.000 6.766.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.965.000 3.095.000 7.285.000 7.453.000 6.766.000
Leverandørgjeld 27.275.000 4.478.000 3.726.000 11.993.000 3.917.000
Betalbar skatt 500.000 1.170.000 0 1.147.000 1.601.000
Skyldig offentlige avgifter 11.018.000 12.572.000 10.143.000 4.071.000 4.202.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.027.000 9.435.000 6.703.000 6.966.000 7.162.000
Sum kortsiktig gjeld 45.820.000 49.254.000 20.572.000 24.176.000 31.573.000
Sum gjeld og egenkapital 74.913.000 74.762.000 63.957.000 61.799.000 62.863.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.528.000 12.711.000 24.745.000 19.631.000 20.390.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 2.2 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.7 0.7 1.0
Soliditet 34.9 3 56.4 48.8 39.0
Resultatgrad 2.5 4.4 3.2 3.5 7.2
Rentedekningsgrad 3.1 5.1 5.2 5.3 12.8
Gjeldsgrad 1.9 2.3 0.8 1 1.6
Total kapitalrentabilitet 9.5 17.5 14.9 16.1 33.2
Signatur
01.05.2017
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV 2 I FORENING, ENTEN AV TO STYREMEDLEMMER I
FORENING, ELLER AV DAGLIG LEDER SAMMEN MED STYRETS LEDER ELLER
NESTLEDER.
Prokurister
03.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex