Heyns Fysikalske Institutt AS
Juridisk navn:  Heyns Fysikalske Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33114449
Bergheimveien 3 Bergheimveien 3 Fax: 33117085
3269 Larvik 3269 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 977226244
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.53%
Resultat  
  
17.87%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.761.000 1.701.000 1.573.000 1.534.000 1.539.000
Resultat: 620.000 526.000 427.000 436.000 469.000
Egenkapital: 100.000 100.000 101.000 102.000 101.000
Regnskap for  Heyns Fysikalske Institutt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.761.000 1.701.000 1.573.000 1.534.000 1.539.000
Driftskostnader -1.142.000 -1.175.000 -1.146.000 -1.098.000 -1.070.000
Driftsresultat 619.000 526.000 427.000 436.000 469.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 620.000 526.000 427.000 436.000 469.000
Skattekostnad -136.000 -125.000 -105.000 -109.000 -128.000
Årsresultat 483.000 401.000 322.000 327.000 342.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 89.000 85.000 95.000 144.000 174.000
Sum omløpsmidler 753.000 648.000 536.000 501.000 526.000
Sum eiendeler 842.000 733.000 631.000 645.000 700.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.000 2.000 1.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 101.000 102.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 741.000 633.000 530.000 544.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000 733.000 631.000 646.000 700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.423.000 1.378.000 1.283.000 1.249.000 1.263.000
Andre inntekter 338.000 323.000 290.000 285.000 276.000
Driftsinntekter 1.761.000 1.701.000 1.573.000 1.534.000 1.539.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -634.000 -575.000 -576.000 -576.000 -578.000
Avskrivning -12.000 -42.000 -53.000 -57.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -496.000 -558.000 -517.000 -465.000 -445.000
Driftskostnader -1.142.000 -1.175.000 -1.146.000 -1.098.000 -1.070.000
Driftsresultat 619.000 526.000 427.000 436.000 469.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -483.000 -402.000 -323.000 -326.000 -341.000
Årsresultat 483.000 401.000 322.000 327.000 342.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 13.000 11.000 7.000 6.000
Fast eiendom 7.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 73.000 73.000 84.000 137.000 157.000
Sum varige driftsmidler 80.000 73.000 84.000 137.000 157.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 10.000
Sum anleggsmidler 89.000 85.000 95.000 144.000 174.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 1.000 0 0 51.000
Andre fordringer 4.000 7.000 7.000 8.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 747.000 641.000 529.000 493.000 471.000
Sum omløpsmidler 753.000 648.000 536.000 501.000 526.000
Sum eiendeler 842.000 733.000 631.000 645.000 700.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.000 2.000 1.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 101.000 102.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 132.000 127.000 109.000 110.000 126.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000 50.000 43.000 51.000 45.000
Utbytte -483.000 -402.000 -323.000 -326.000 -341.000
Annen kortsiktig gjeld 82.000 457.000 378.000 383.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 741.000 633.000 530.000 544.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000 733.000 631.000 646.000 700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000 15.000 6.000 -43.000 -73.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1 1 1 0.9 0.9
Soliditet 11.9 13.6 1 15.8 14.4
Resultatgrad 35.2 30.9 27.1 28.4 30.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7.4 6.3 5.2 5.3 5.9
Total kapitalrentabilitet 73.6 71.8 67.7 67.5 67.1
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER.
Prokurister
10.01.2020
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex