Hermann Holding As
Juridisk navn:  Hermann Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78497417
Postboks 644 Strandgata 157 Fax:
9257 Tromsø 9690 Havøysund
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Måsøy
Org.nr: 913775821
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/5/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.42%
Resultat  
  
-76.41%
Egenkapital  
  
62.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 128.000 21.986.000 16.567.000 19.893.000 1.600.000
Resultat: 2.577.000 10.924.000 -5.117.000 -399.000 -612.000
Egenkapital: 7.060.000 4.356.000 -4.002.000 -110.000 187.000
Regnskap for  Hermann Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 128.000 21.986.000 16.567.000 19.893.000 1.600.000
Driftskostnader -1.008.000 -10.816.000 -21.676.000 -20.210.000 -2.214.000
Driftsresultat -881.000 11.170.000 -5.110.000 -317.000 -614.000
Finansinntekter 3.463.000 39.000 218.000 -2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -285.000 -225.000 -79.000 0
Finans 3.458.000 -246.000 -7.000 -81.000 2.000
Resultat før skatt 2.577.000 10.924.000 -5.117.000 -399.000 -612.000
Skattekostnad 127.000 -2.566.000 1.225.000 102.000 165.000
Årsresultat 2.704.000 8.357.000 -3.891.000 -297.000 -447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.361.000 14.614.000 23.224.000 11.139.000 6.059.000
Sum omløpsmidler 6.166.000 20.454.000 17.119.000 11.858.000 8.736.000
Sum eiendeler 37.527.000 35.068.000 40.343.000 22.997.000 14.795.000
Sum opptjent egenkapital 6.960.000 4.256.000 -4.102.000 -210.000 87.000
Sum egenkapital 7.060.000 4.356.000 -4.002.000 -110.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 4.855.000 1.357.000 13.390.000 21.528.000 9.540.000
Sum kortsiktig gjeld 25.613.000 29.354.000 30.954.000 1.580.000 5.069.000
Sum gjeld og egenkapital 37.528.000 35.067.000 40.342.000 22.998.000 14.796.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 7.779.000 16.421.000 16.158.000 0
Andre inntekter 128.000 14.207.000 146.000 3.734.000 1.600.000
Driftsinntekter 128.000 21.986.000 16.567.000 19.893.000 1.600.000
Varekostnad -163.000 0 -19.579.000 -10.451.000 0
Lønninger -6.000 -382.000 -4.615.000 -2.529.000 -2.000
Avskrivning -46.000 -413.000 -635.000 -395.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -793.000 -739.000 -6.129.000 -6.835.000 -2.212.000
Driftskostnader -1.008.000 -10.816.000 -21.676.000 -20.210.000 -2.214.000
Driftsresultat -881.000 11.170.000 -5.110.000 -317.000 -614.000
Finansinntekter 3.463.000 39.000 218.000 -2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -285.000 -225.000 -79.000 0
Finans 3.458.000 -246.000 -7.000 -81.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 534.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.704.000 8.357.000 -3.891.000 -297.000 -447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.295.000 70.000 0
Fast eiendom 0 769.000 12.059.000 10.247.000 5.747.000
Maskiner anlegg 0 0 511.000 573.000 272.000
Driftsløsøre 46.000 93.000 909.000 185.000 0
Sum varige driftsmidler 46.000 862.000 13.478.000 11.005.000 6.019.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.315.000 13.752.000 8.450.000 64.000 41.000
Sum anleggsmidler 31.361.000 14.614.000 23.224.000 11.139.000 6.059.000
Varebeholdning 0 0 9.282.000 158.000 537.000
Kundefordringer 16.000 513.000 5.678.000 2.045.000 1.875.000
Andre fordringer 391.000 0 81.000 7.811.000 1.901.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.760.000 19.940.000 2.078.000 1.844.000 3.692.000
Sum omløpsmidler 6.166.000 20.454.000 17.119.000 11.858.000 8.736.000
Sum eiendeler 37.527.000 35.068.000 40.343.000 22.997.000 14.795.000
Sum opptjent egenkapital 6.960.000 4.256.000 -4.102.000 -210.000 87.000
Sum egenkapital 7.060.000 4.356.000 -4.002.000 -110.000 187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.144.000 1.271.000 0 0 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.855.000 1.357.000 13.390.000 21.528.000 9.540.000
Leverandørgjeld 309.000 23.000 1.412.000 206.000 5.018.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 37.000 116.000 1.234.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.274.000 29.294.000 29.426.000 139.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 25.613.000 29.354.000 30.954.000 1.580.000 5.069.000
Sum gjeld og egenkapital 37.528.000 35.067.000 40.342.000 22.998.000 14.796.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.447.000 -8.900.000 -13.835.000 10.278.000 3.667.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.7 0.6 7.5 1.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 0.3 7.5 1.7
Soliditet 18.8 12.4 -9.9 -0.5 1.3
Resultatgrad -688.3 50.8 -30.8 -1.6 -38.4
Rentedekningsgrad -176.2 39.2 -22.7 -4.0
Gjeldsgrad 4.3 7.1 -11.1 -210.1 78.1
Total kapitalrentabilitet 6.9 3 -12.1 -1.4 -4.1
Signatur
05.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex