Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Herfell Og Omegn Vann Og Avløp As
Juridisk navn:  Herfell Og Omegn Vann Og Avløp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Øyvind Mork Bærumsveien 219D C/O Øyvind Mork Bærumsveien 219D Fax:
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 911887452
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/21/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-233.33%
Egenkapital  
  
-26.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 146.000 146.000 223.000 105.000 96.000
Resultat: -12.000 9.000 37.000 -39.000 -66.000
Egenkapital: -57.000 -45.000 -53.000 -91.000 -51.000
Regnskap for  Herfell Og Omegn Vann Og Avløp As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 146.000 146.000 223.000 105.000 96.000
Driftskostnader -148.000 -116.000 -172.000 -133.000 -151.000
Driftsresultat -2.000 29.000 50.000 -27.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -10.000 -21.000 -14.000 -12.000 -12.000
Finans -10.000 -21.000 -13.000 -12.000 -12.000
Resultat før skatt -12.000 9.000 37.000 -39.000 -66.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 9.000 37.000 -39.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 45.000 51.000 57.000 0
Sum omløpsmidler 154.000 120.000 358.000 127.000 230.000
Sum eiendeler 193.000 165.000 409.000 184.000 230.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -75.000 -83.000 -121.000 -81.000
Sum egenkapital -57.000 -45.000 -53.000 -91.000 -51.000
Sum langsiktig gjeld 211.000 201.000 430.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39.000 9.000 32.000 275.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 165.000 409.000 184.000 231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 146.000 146.000 223.000 105.000 96.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 146.000 146.000 223.000 105.000 96.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -30.000 -27.000 -56.000 -56.000 -51.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -112.000 -83.000 -110.000 -74.000 -100.000
Driftskostnader -148.000 -116.000 -172.000 -133.000 -151.000
Driftsresultat -2.000 29.000 50.000 -27.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -10.000 -21.000 -14.000 -12.000 -12.000
Finans -10.000 -21.000 -13.000 -12.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 9.000 37.000 -39.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 39.000 45.000 51.000 57.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 39.000 45.000 51.000 57.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 39.000 45.000 51.000 57.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 2.000 2.000 0 3.000
Andre fordringer 16.000 11.000 10.000 10.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 134.000 107.000 346.000 117.000 221.000
Sum omløpsmidler 154.000 120.000 358.000 127.000 230.000
Sum eiendeler 193.000 165.000 409.000 184.000 230.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -75.000 -83.000 -121.000 -81.000
Sum egenkapital -57.000 -45.000 -53.000 -91.000 -51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 211.000 201.000 430.000 0 0
Leverandørgjeld 6.000 6.000 6.000 7.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 22.000 7.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 3.000 3.000 261.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 9.000 32.000 275.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 165.000 409.000 184.000 231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 111.000 326.000 -148.000 -52.000
Likviditetsgrad 1 3.9 13.3 11.2 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 3.9 13.3 11.2 0.5 0.9
Soliditet -29.5 -27.3 -49.5 -22.1
Resultatgrad -1.4 19.9 22.4 -25.7 -57.3
Rentedekningsgrad -0.2 1.4 3.6 -2.3 -4.6
Gjeldsgrad -4.4 -4.7 -8.7 -3.0 -5.5
Total kapitalrentabilitet 17.6 12.5 -14.7 -23.8
Signatur
20.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex