Herøy Vasslag Sa
Juridisk navn:  Herøy Vasslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70082243
Kvithaugsmyra 71 Kvithaugsmyra 71 Fax:
6092 Fosnavåg 6092 Fosnavåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 956668824
Aksjekapital: 14.398.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/1/1970 1
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.09%
Resultat  
  
26.8%
Egenkapital  
  
8.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.919.000 12.877.000 11.091.000 11.969.000 11.063.000
Resultat: 2.295.000 1.810.000 -24.000 1.577.000 249.000
Egenkapital: 35.642.000 32.933.000 30.743.000 30.579.000 28.470.000
Regnskap for  Herøy Vasslag Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.919.000 12.877.000 11.091.000 11.969.000 11.063.000
Driftskostnader -11.103.000 -10.622.000 -10.681.000 -10.011.000 -10.113.000
Driftsresultat 2.816.000 2.256.000 411.000 1.959.000 950.000
Finansinntekter 150.000 41.000 45.000 126.000 11.000
Finanskostnader -671.000 -487.000 -480.000 -508.000 -712.000
Finans -521.000 -446.000 -435.000 -382.000 -701.000
Resultat før skatt 2.295.000 1.810.000 -24.000 1.577.000 249.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.295.000 1.810.000 -24.000 1.577.000 249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.186.000 55.473.000 56.352.000 51.438.000 46.480.000
Sum omløpsmidler 12.219.000 6.629.000 3.756.000 10.816.000 13.617.000
Sum eiendeler 70.405.000 62.102.000 60.108.000 62.254.000 60.097.000
Sum opptjent egenkapital 20.830.000 18.535.000 16.726.000 16.750.000 15.173.000
Sum egenkapital 35.642.000 32.933.000 30.743.000 30.579.000 28.470.000
Sum langsiktig gjeld 31.892.000 27.829.000 28.421.000 29.211.000 30.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.871.000 1.341.000 944.000 2.465.000 1.627.000
Sum gjeld og egenkapital 70.406.000 62.103.000 60.109.000 62.255.000 60.097.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.542.000 12.289.000 10.860.000 11.927.000 11.000.000
Andre inntekter 377.000 588.000 232.000 42.000 63.000
Driftsinntekter 13.919.000 12.877.000 11.091.000 11.969.000 11.063.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.193.000 -2.566.000 -2.138.000 -1.962.000 -1.800.000
Avskrivning -3.315.000 -3.461.000 -3.489.000 -3.298.000 -3.508.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.595.000 -4.595.000 -5.054.000 -4.751.000 -4.805.000
Driftskostnader -11.103.000 -10.622.000 -10.681.000 -10.011.000 -10.113.000
Driftsresultat 2.816.000 2.256.000 411.000 1.959.000 950.000
Finansinntekter 150.000 41.000 45.000 126.000 11.000
Finanskostnader -671.000 -487.000 -480.000 -508.000 -712.000
Finans -521.000 -446.000 -435.000 -382.000 -701.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.295.000 1.810.000 -24.000 1.577.000 249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.595.000 2.539.000 1.741.000 1.813.000 1.675.000
Maskiner anlegg 55.985.000 52.587.000 54.404.000 49.303.000 44.739.000
Driftsløsøre 431.000 150.000 208.000 322.000 66.000
Sum varige driftsmidler 58.011.000 55.276.000 56.352.000 51.438.000 46.480.000
Sum finansielle anleggsmidler 175.000 197.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.186.000 55.473.000 56.352.000 51.438.000 46.480.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.788.000 1.403.000 1.246.000 1.765.000 1.439.000
Andre fordringer 305.000 58.000 0 236.000 147.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.126.000 5.168.000 2.510.000 8.815.000 12.030.000
Sum omløpsmidler 12.219.000 6.629.000 3.756.000 10.816.000 13.617.000
Sum eiendeler 70.405.000 62.102.000 60.108.000 62.254.000 60.097.000
Sum opptjent egenkapital 20.830.000 18.535.000 16.726.000 16.750.000 15.173.000
Sum egenkapital 35.642.000 32.933.000 30.743.000 30.579.000 28.470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.892.000 27.829.000 28.421.000 29.211.000 30.000.000
Leverandørgjeld 1.817.000 892.000 580.000 2.127.000 1.331.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 240.000 196.000 174.000 159.000 132.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 814.000 253.000 190.000 178.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 2.871.000 1.341.000 944.000 2.465.000 1.627.000
Sum gjeld og egenkapital 70.406.000 62.103.000 60.109.000 62.255.000 60.097.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.348.000 5.288.000 2.812.000 8.351.000 11.990.000
Likviditetsgrad 1 4.3 4.9 4 4.4 8.4
Likviditetsgrad 2 4.3 4.9 4 4.4 8.4
Soliditet 50.6 5 51.1 49.1 47.4
Resultatgrad 20.2 17.5 3.7 16.4 8.6
Rentedekningsgrad 4.2 4.6 0.9 3.9 1.3
Gjeldsgrad 1 0.9 1 1 1.1
Total kapitalrentabilitet 4.2 3.7 0.8 3.3 1.6
Signatur
19.08.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
18.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex