Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heltberg Private Gymnas Bislett As
Juridisk navn:  Heltberg Private Gymnas Bislett As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93077990
Postboks 3630 Bislett Pilestredet 56 Fax: 23356960
0136 Oslo 167 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988930687
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 10/31/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.84%
Resultat  
  
-80.9%
Egenkapital  
  
115.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.565.000 22.974.000 23.521.000 23.953.000 23.807.000
Resultat: 635.000 3.324.000 0 -106.000 547.000
Egenkapital: 1.185.000 550.000 -2.774.000 -2.774.000 -2.668.000
Regnskap for  Heltberg Private Gymnas Bislett As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.565.000 22.974.000 23.521.000 23.953.000 23.807.000
Driftskostnader -18.956.000 -19.652.000 -23.513.000 -24.009.000 -23.187.000
Driftsresultat 608.000 3.323.000 8.000 -57.000 621.000
Finansinntekter 27.000 21.000 20.000 10.000 25.000
Finanskostnader 0 -19.000 -27.000 -60.000 -98.000
Finans 27.000 2.000 -7.000 -50.000 -73.000
Resultat før skatt 635.000 3.324.000 0 -106.000 547.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 635.000 3.324.000 0 -106.000 547.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.947.000 1.474.000 1.641.000 212.000 306.000
Sum omløpsmidler 3.546.000 3.103.000 1.762.000 1.656.000 1.900.000
Sum eiendeler 6.493.000 4.577.000 3.403.000 1.868.000 2.206.000
Sum opptjent egenkapital 1.085.000 450.000 -2.874.000 -2.874.000 -2.768.000
Sum egenkapital 1.185.000 550.000 -2.774.000 -2.774.000 -2.668.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.308.000 4.027.000 6.177.000 4.642.000 4.875.000
Sum gjeld og egenkapital 6.493.000 4.577.000 3.403.000 1.868.000 2.207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 2.989.000 0 20.811.000
Andre inntekter 19.565.000 22.974.000 20.532.000 23.953.000 2.996.000
Driftsinntekter 19.565.000 22.974.000 23.521.000 23.953.000 23.807.000
Varekostnad -392.000 -313.000 -957.000 -413.000 -345.000
Lønninger -11.906.000 -12.472.000 -15.334.000 -15.523.000 -15.064.000
Avskrivning -1.056.000 -732.000 -240.000 -153.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.602.000 -6.135.000 -6.982.000 -7.920.000 -7.644.000
Driftskostnader -18.956.000 -19.652.000 -23.513.000 -24.009.000 -23.187.000
Driftsresultat 608.000 3.323.000 8.000 -57.000 621.000
Finansinntekter 27.000 21.000 20.000 10.000 25.000
Finanskostnader 0 -19.000 -27.000 -60.000 -98.000
Finans 27.000 2.000 -7.000 -50.000 -73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 635.000 3.324.000 0 -106.000 547.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 178.000 298.000 0 212.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.947.000 1.296.000 1.342.000 212.000 94.000
Sum varige driftsmidler 2.947.000 1.474.000 1.639.000 212.000 306.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.947.000 1.474.000 1.641.000 212.000 306.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 117.000 305.000 260.000 485.000 439.000
Andre fordringer 443.000 1.484.000 183.000 435.000 504.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.986.000 1.313.000 1.318.000 736.000 957.000
Sum omløpsmidler 3.546.000 3.103.000 1.762.000 1.656.000 1.900.000
Sum eiendeler 6.493.000 4.577.000 3.403.000 1.868.000 2.206.000
Sum opptjent egenkapital 1.085.000 450.000 -2.874.000 -2.874.000 -2.768.000
Sum egenkapital 1.185.000 550.000 -2.774.000 -2.774.000 -2.668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.049.000 1.738.000 1.738.000 1.738.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.667.000 525.000 1.971.000 646.000 1.147.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 729.000 762.000 896.000 1.042.000 1.001.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 862.000 1.001.000 1.572.000 1.214.000 2.727.000
Sum kortsiktig gjeld 5.308.000 4.027.000 6.177.000 4.642.000 4.875.000
Sum gjeld og egenkapital 6.493.000 4.577.000 3.403.000 1.868.000 2.207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.762.000 -924.000 -4.415.000 -2.986.000 -2.975.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.3 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.3 0.4 0.4
Soliditet 18.3 1 -81.5 -148.5 -120.9
Resultatgrad 3.1 14.5 0 -0.2 2.6
Rentedekningsgrad 174.9 0.3 6.6
Gjeldsgrad 4.5 7.3 -2.2 -1.7 -1.8
Total kapitalrentabilitet 9.8 73.1 0.8 -2.5 29.3
Signatur
07.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex