Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heltberg Barne- Og Ungdomsskole As
Juridisk navn:  Heltberg Barne- Og Ungdomsskole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31011955
Landfalløya 26 Landfalløya 26 Fax:
3023 Drammen 3023 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 911746298
Aksjekapital: 30.030 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 3/19/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.75%
Resultat  
  
-32.81%
Egenkapital  
  
65.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.296.000 17.301.000 8.043.000 1.243.000 0
Resultat: 2.251.000 3.350.000 613.000 -539.000 -8.000
Egenkapital: 5.706.000 3.455.000 105.000 -585.000 -46.000
Regnskap for  Heltberg Barne- Og Ungdomsskole As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.296.000 17.301.000 8.043.000 1.243.000 0
Driftskostnader -16.041.000 -13.950.000 -7.431.000 -1.775.000 -8.000
Driftsresultat 2.254.000 3.351.000 612.000 -532.000 -8.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -4.000 0 -8.000 0
Finans -3.000 -2.000 1.000 -8.000 0
Resultat før skatt 2.251.000 3.350.000 613.000 -539.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.251.000 3.350.000 613.000 -539.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.207.000 1.089.000 1.255.000 563.000 0
Sum omløpsmidler 5.720.000 5.616.000 2.047.000 565.000 15.000
Sum eiendeler 8.927.000 6.705.000 3.302.000 1.128.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 5.599.000 3.348.000 -2.000 -615.000 -76.000
Sum egenkapital 5.706.000 3.455.000 105.000 -585.000 -46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.221.000 3.249.000 3.198.000 1.713.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 8.927.000 6.704.000 3.303.000 1.128.000 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.296.000 17.283.000 8.043.000 1.243.000 0
Andre inntekter 0 18.000 0 0 0
Driftsinntekter 18.296.000 17.301.000 8.043.000 1.243.000 0
Varekostnad -313.000 -426.000 -220.000 -83.000 0
Lønninger -10.831.000 -8.728.000 -4.255.000 -923.000 0
Avskrivning -632.000 -683.000 -507.000 -67.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.265.000 -4.113.000 -2.449.000 -702.000 -8.000
Driftskostnader -16.041.000 -13.950.000 -7.431.000 -1.775.000 -8.000
Driftsresultat 2.254.000 3.351.000 612.000 -532.000 -8.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -4.000 0 -8.000 0
Finans -3.000 -2.000 1.000 -8.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.251.000 3.350.000 613.000 -539.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.539.000 220.000 660.000 406.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 668.000 868.000 595.000 157.000 0
Sum varige driftsmidler 3.207.000 1.089.000 1.255.000 563.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.207.000 1.089.000 1.255.000 563.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 243.000 475.000 417.000 120.000 0
Andre fordringer 206.000 291.000 160.000 62.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.270.000 4.848.000 1.471.000 383.000 15.000
Sum omløpsmidler 5.720.000 5.616.000 2.047.000 565.000 15.000
Sum eiendeler 8.927.000 6.705.000 3.302.000 1.128.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 5.599.000 3.348.000 -2.000 -615.000 -76.000
Sum egenkapital 5.706.000 3.455.000 105.000 -585.000 -46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.000 4.000 852.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 567.000 839.000 750.000 593.000 55.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 759.000 699.000 370.000 148.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.896.000 1.708.000 2.074.000 120.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.221.000 3.249.000 3.198.000 1.713.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 8.927.000 6.704.000 3.303.000 1.128.000 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.499.000 2.367.000 -1.151.000 -1.148.000 -46.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 0.6 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 0.6 0.3 0.3
Soliditet 63.9 51.5 3.2 -51.9 -306.7
Resultatgrad 12.3 19.4 7.6 -42.8
Rentedekningsgrad 450.8 837.8 -66.5
Gjeldsgrad 0.6 0.9 30.5 -2.9 -1.3
Total kapitalrentabilitet 25.3 5 18.6 -47.2 -53.3
Signatur
11.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex