Helleskilen Vann- Og Avløpslag Sa
Juridisk navn:  Helleskilen Vann- Og Avløpslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23292791
C/O Exakt Regnskapsbyrå As Aspelundveien 4 Helleskilen Fax: 23292795
1624 Gressvik 1621 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 894753072
Aksjekapital: 780.000 NOK
Etableringsdato: 1/5/2010 1
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Exakt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.67%
Resultat  
  
26.72%
Egenkapital  
  
-16.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 122.000 120.000 70.000 67.000 0
Resultat: -170.000 -232.000 31.000 4.000 -8.000
Egenkapital: 636.000 766.000 853.000 667.000 500.000
Regnskap for  Helleskilen Vann- Og Avløpslag Sa
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 122.000 120.000 70.000 67.000 0
Driftskostnader -315.000 -376.000 -137.000 -83.000 -11.000
Driftsresultat -192.000 -256.000 -66.000 -16.000 -11.000
Finansinntekter 22.000 24.000 104.000 28.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 -8.000 0
Finans 22.000 24.000 98.000 20.000 2.000
Resultat før skatt -170.000 -232.000 31.000 4.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 -2.000 -2.000
Årsresultat -170.000 -232.000 31.000 2.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.794.000 6.936.000 6.839.000 297.000 131.000
Sum omløpsmidler 890.000 829.000 1.005.000 6.998.000 371.000
Sum eiendeler 7.684.000 7.765.000 7.844.000 7.295.000 502.000
Sum opptjent egenkapital -170.000 0 23.000 -8.000 -10.000
Sum egenkapital 636.000 766.000 853.000 667.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 7.020.000 6.885.000 6.960.000 6.525.000 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 113.000 31.000 103.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 7.685.000 7.764.000 7.844.000 7.295.000 502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 122.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 120.000 70.000 67.000 0
Driftsinntekter 122.000 120.000 70.000 67.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -29.000 -57.000 0 -74.000 0
Avskrivning -145.000 -200.000 -104.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -119.000 -33.000 -9.000 -11.000
Driftskostnader -315.000 -376.000 -137.000 -83.000 -11.000
Driftsresultat -192.000 -256.000 -66.000 -16.000 -11.000
Finansinntekter 22.000 24.000 104.000 28.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 -8.000 0
Finans 22.000 24.000 98.000 20.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -170.000 -232.000 31.000 2.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.794.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 6.831.000 6.734.000 197.000 131.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.794.000 6.831.000 6.734.000 197.000 131.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 105.000 105.000 100.000 0
Sum anleggsmidler 6.794.000 6.936.000 6.839.000 297.000 131.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 15.000 17.000 107.000 168.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 876.000 812.000 898.000 6.830.000 367.000
Sum omløpsmidler 890.000 829.000 1.005.000 6.998.000 371.000
Sum eiendeler 7.684.000 7.765.000 7.844.000 7.295.000 502.000
Sum opptjent egenkapital -170.000 0 23.000 -8.000 -10.000
Sum egenkapital 636.000 766.000 853.000 667.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.020.000 6.885.000 6.960.000 6.525.000 0
Leverandørgjeld 0 56.000 30.000 26.000 0
Betalbar skatt 0 0 1.000 3.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 57.000 0 74.000 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 113.000 31.000 103.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 7.685.000 7.764.000 7.844.000 7.295.000 502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 861.000 716.000 974.000 6.895.000 369.000
Likviditetsgrad 1 30.7 7.3 32.4 67.9 185.5
Likviditetsgrad 2 30.7 7.4 32.5 68.0 185.6
Soliditet 8.3 9.9 10.9 9.1 99.6
Resultatgrad -157.4 -213.3 -94.3 -23.9
Rentedekningsgrad 6.3 1.5
Gjeldsgrad 11.1 9.1 8.2 9.9 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.2 -3.0 0.5 0.2 -1.8
Signatur
11.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex