Hellesøy Global AS
Juridisk navn:  Hellesøy Global AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53480277
Løfallstrand 266 Løfallstrand 266 Fax: 53480308
5474 Løfallstrand 5474 Løfallstrand
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 981483561
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-5.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -7.000 -7.000 -8.000 -6.000
Egenkapital: -136.000 -129.000 -122.000 -115.000 -107.000
Regnskap for  Hellesøy Global AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -7.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -7.000 -7.000 -8.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -7.000 -7.000 -8.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.000 4.000 4.000 4.000 42.000
Sum eiendeler 6.000 4.000 4.000 4.000 42.000
Sum opptjent egenkapital -236.000 -229.000 -222.000 -215.000 -207.000
Sum egenkapital -136.000 -129.000 -122.000 -115.000 -107.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 142.000 133.000 126.000 119.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 6.000 4.000 4.000 4.000 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -8.000 -6.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -8.000 -6.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -7.000 -8.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -7.000 -7.000 -8.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 4.000 4.000 4.000 40.000
Sum omløpsmidler 6.000 4.000 4.000 4.000 42.000
Sum eiendeler 6.000 4.000 4.000 4.000 42.000
Sum opptjent egenkapital -236.000 -229.000 -222.000 -215.000 -207.000
Sum egenkapital -136.000 -129.000 -122.000 -115.000 -107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142.000 133.000 126.000 119.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 133.000 126.000 119.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 6.000 4.000 4.000 4.000 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -136.000 -129.000 -122.000 -115.000 -107.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.3
Soliditet -2266.7 -2875.0 -254.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.4
Total kapitalrentabilitet -116.7 -200.0 -14.3
Signatur
06.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex