Helle Elecon Holding As
Juridisk navn:  Helle Elecon Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53428150
Kyrkjegardsvegen 4 Kyrkjegardsvegen 4 Fax: 53428151
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 820733762
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 1/1/1978 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Arild Mathiesen
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-99.27%
Egenkapital  
  
-34.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 25.856.000 23.298.000 22.217.000 19.654.000
Resultat: 28.000 3.811.000 2.840.000 1.192.000 1.132.000
Egenkapital: 2.938.000 4.470.000 5.514.000 3.594.000 3.243.000
Regnskap for  Helle Elecon Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 25.856.000 23.298.000 22.217.000 19.654.000
Driftskostnader -3.000 -23.471.000 -20.571.000 -20.963.000 -18.518.000
Driftsresultat -3.000 2.385.000 2.727.000 1.255.000 1.137.000
Finansinntekter 143.000 1.553.000 137.000 7.000 15.000
Finanskostnader -113.000 -128.000 -23.000 -70.000 -21.000
Finans 30.000 1.425.000 114.000 -63.000 -6.000
Resultat før skatt 28.000 3.811.000 2.840.000 1.192.000 1.132.000
Skattekostnad 0 -554.000 -731.000 -341.000 -314.000
Årsresultat 28.000 3.256.000 2.108.000 851.000 818.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000.000 11.240.000 169.000 228.000 643.000
Sum omløpsmidler 7.317.000 10.247.000 10.855.000 8.328.000 7.148.000
Sum eiendeler 18.317.000 21.487.000 11.024.000 8.556.000 7.791.000
Sum opptjent egenkapital 0 3.670.000 4.714.000 2.794.000 2.443.000
Sum egenkapital 2.938.000 4.470.000 5.514.000 3.594.000 3.243.000
Sum langsiktig gjeld 15.308.000 11.840.000 0 0 86.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 5.176.000 5.510.000 4.962.000 4.462.000
Sum gjeld og egenkapital 18.317.000 21.486.000 11.024.000 8.556.000 7.791.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 25.856.000 23.298.000 22.217.000 19.654.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 25.856.000 23.298.000 22.217.000 19.654.000
Varekostnad 0 -10.851.000 -9.127.000 -9.416.000 -8.119.000
Lønninger 0 -8.786.000 -8.029.000 -8.019.000 -6.845.000
Avskrivning 0 -47.000 -59.000 -92.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -3.787.000 -3.356.000 -3.436.000 -3.418.000
Driftskostnader -3.000 -23.471.000 -20.571.000 -20.963.000 -18.518.000
Driftsresultat -3.000 2.385.000 2.727.000 1.255.000 1.137.000
Finansinntekter 143.000 1.553.000 137.000 7.000 15.000
Finanskostnader -113.000 -128.000 -23.000 -70.000 -21.000
Finans 30.000 1.425.000 114.000 -63.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -4.300.000 0 -500.000 0
Årsresultat 28.000 3.256.000 2.108.000 851.000 818.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 232.000 161.000 220.000 312.000
Sum varige driftsmidler 0 232.000 161.000 220.000 312.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000.000 11.008.000 8.000 8.000 331.000
Sum anleggsmidler 11.000.000 11.240.000 169.000 228.000 643.000
Varebeholdning 0 2.179.000 2.293.000 2.398.000 2.420.000
Kundefordringer 0 2.785.000 2.172.000 2.174.000 2.265.000
Andre fordringer 0 25.000 0 178.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.217.000 3.758.000 3.838.000 2.663.000 2.338.000
Sum omløpsmidler 7.317.000 10.247.000 10.855.000 8.328.000 7.148.000
Sum eiendeler 18.317.000 21.487.000 11.024.000 8.556.000 7.791.000
Sum opptjent egenkapital 0 3.670.000 4.714.000 2.794.000 2.443.000
Sum egenkapital 2.938.000 4.470.000 5.514.000 3.594.000 3.243.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.308.000 11.840.000 0 0 86.000
Leverandørgjeld 0 2.460.000 2.332.000 2.033.000 2.402.000
Betalbar skatt 0 554.000 668.000 341.000 44.000
Skyldig offentlige avgifter 0 2.126.000 1.926.000 1.978.000 1.794.000
Utbytte -1.500.000 -4.300.000 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 36.000 584.000 110.000 221.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 5.176.000 5.510.000 4.962.000 4.462.000
Sum gjeld og egenkapital 18.317.000 21.486.000 11.024.000 8.556.000 7.791.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.246.000 5.071.000 5.345.000 3.366.000 2.686.000
Likviditetsgrad 1 103.1 2 2 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 103.1 1.6 1.6 1.2 1.1
Soliditet 1 20.8 5 42.0 41.6
Resultatgrad 9.2 11.7 5.6 5.8
Rentedekningsgrad 18.6 118.6 18.0 54.9
Gjeldsgrad 5.2 3.8 1 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 0.8 18.3 2 14.7 14.8
Signatur
01.11.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.11.2017
PROKURA KVAR FOR SEG
NOTLAND VALVATNE CHRISTER
PROKURA KVAR FOR SEG
HELLE ANDERS MARTIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex