Helgesen Ingeniør Tjenester AS
Juridisk navn:  Helgesen Ingeniør Tjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91397108
Steinhoggarvegen 10 Sentrum Fax:
5583 Vikedal 5583 Vikedal
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 990028494
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/28/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.81%
Resultat  
  
163.03%
Egenkapital  
  
-3.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.190.000 1.891.000 2.335.000 600.000 2.673.000
Resultat: 313.000 119.000 229.000 -812.000 1.154.000
Egenkapital: 2.218.000 2.299.000 2.408.000 2.435.000 3.299.000
Regnskap for  Helgesen Ingeniør Tjenester AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.190.000 1.891.000 2.335.000 600.000 2.673.000
Driftskostnader -1.940.000 -1.746.000 -2.078.000 -1.414.000 -1.519.000
Driftsresultat 251.000 145.000 257.000 -813.000 1.155.000
Finansinntekter 86.000 1.000 2.000 8.000 10.000
Finanskostnader -24.000 -27.000 -30.000 -7.000 -10.000
Finans 62.000 -26.000 -28.000 1.000 0
Resultat før skatt 313.000 119.000 229.000 -812.000 1.154.000
Skattekostnad -44.000 -28.000 -56.000 199.000 -303.000
Årsresultat 269.000 91.000 172.000 -613.000 851.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.673.000 2.772.000 2.646.000 2.818.000 1.688.000
Sum omløpsmidler 719.000 696.000 918.000 574.000 2.498.000
Sum eiendeler 3.392.000 3.468.000 3.564.000 3.392.000 4.186.000
Sum opptjent egenkapital 2.118.000 2.199.000 2.308.000 2.335.000 3.199.000
Sum egenkapital 2.218.000 2.299.000 2.408.000 2.435.000 3.299.000
Sum langsiktig gjeld 417.000 603.000 649.000 696.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 758.000 566.000 507.000 261.000 737.000
Sum gjeld og egenkapital 3.393.000 3.468.000 3.564.000 3.392.000 4.187.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.190.000 1.841.000 1.806.000 600.000 2.669.000
Andre inntekter 0 50.000 530.000 0 5.000
Driftsinntekter 2.190.000 1.891.000 2.335.000 600.000 2.673.000
Varekostnad 0 0 0 -11.000 0
Lønninger -1.202.000 -1.185.000 -1.014.000 -1.024.000 -809.000
Avskrivning -7.000 -41.000 -47.000 0 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -731.000 -520.000 -1.017.000 -379.000 -634.000
Driftskostnader -1.940.000 -1.746.000 -2.078.000 -1.414.000 -1.519.000
Driftsresultat 251.000 145.000 257.000 -813.000 1.155.000
Finansinntekter 86.000 1.000 2.000 8.000 10.000
Finanskostnader -24.000 -27.000 -30.000 -7.000 -10.000
Finans 62.000 -26.000 -28.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 -200.000 -200.000 0 -20.000
Årsresultat 269.000 91.000 172.000 -613.000 851.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 36.000 92.000 0
Fast eiendom 1.038.000 1.774.000 1.763.000 2.658.000 1.620.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 20.000 71.000 63.000 63.000
Sum varige driftsmidler 1.043.000 1.794.000 1.835.000 2.721.000 1.683.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.630.000 970.000 775.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 2.673.000 2.772.000 2.646.000 2.818.000 1.688.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 444.000 495.000 389.000 0 759.000
Andre fordringer 39.000 54.000 64.000 25.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 237.000 147.000 466.000 550.000 1.733.000
Sum omløpsmidler 719.000 696.000 918.000 574.000 2.498.000
Sum eiendeler 3.392.000 3.468.000 3.564.000 3.392.000 4.186.000
Sum opptjent egenkapital 2.118.000 2.199.000 2.308.000 2.335.000 3.199.000
Sum egenkapital 2.218.000 2.299.000 2.408.000 2.435.000 3.299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 0 0 0 107.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 417.000 603.000 649.000 696.000 151.000
Leverandørgjeld 11.000 11.000 12.000 42.000 43.000
Betalbar skatt 6.000 0 0 0 309.000
Skyldig offentlige avgifter 201.000 183.000 145.000 62.000 242.000
Utbytte -350.000 -200.000 -200.000 0 -20.000
Annen kortsiktig gjeld 190.000 172.000 150.000 158.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 758.000 566.000 507.000 261.000 737.000
Sum gjeld og egenkapital 3.393.000 3.468.000 3.564.000 3.392.000 4.187.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -39.000 130.000 411.000 313.000 1.761.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 1.8 2.2 3.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.8 2.2 3.4
Soliditet 65.4 66.3 67.6 71.8 78.8
Resultatgrad 11.5 7.7 1 -135.5 43.2
Rentedekningsgrad 10.5 5.4 8.6 -116.1 116.5
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.9 4.2 7.3 -23.7 27.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex