Helenas Eftf AS
Juridisk navn:  Helenas Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67134455
Postboks 1862 Vika Bygdøy Alle 9 Fax:
0124 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 851581162
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 4/12/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Plus Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-259.57%
Egenkapital  
  
-97.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -300.000 188.000 1.293.000 2.244.000 -770.000
Egenkapital: 149.000 5.991.000 5.798.000 4.500.000 3.836.000
Regnskap for  Helenas Eftf AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -52.000 -40.000 -32.000 -13.000 -35.000
Driftsresultat -52.000 -40.000 -32.000 -13.000 -35.000
Finansinntekter 480.000 228.000 1.324.000 1.430.000 130.000
Finanskostnader -728.000 0 0 827.000 -865.000
Finans -248.000 228.000 1.324.000 2.257.000 -735.000
Resultat før skatt -300.000 188.000 1.293.000 2.244.000 -770.000
Skattekostnad -43.000 6.000 5.000 0 5.000
Årsresultat -343.000 194.000 1.297.000 2.244.000 -765.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 43.000 37.000 32.000 32.000
Sum omløpsmidler 186.000 5.949.000 6.276.000 4.984.000 4.319.000
Sum eiendeler 186.000 5.992.000 6.313.000 5.016.000 4.351.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 1.471.000 1.278.000 -20.000 -2.264.000
Sum egenkapital 149.000 5.991.000 5.798.000 4.500.000 3.836.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 0 515.000 515.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 187.000 5.991.000 6.313.000 5.015.000 4.351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -40.000 -32.000 -13.000 -35.000
Driftskostnader -52.000 -40.000 -32.000 -13.000 -35.000
Driftsresultat -52.000 -40.000 -32.000 -13.000 -35.000
Finansinntekter 480.000 228.000 1.324.000 1.430.000 130.000
Finanskostnader -728.000 0 0 827.000 -865.000
Finans -248.000 228.000 1.324.000 2.257.000 -735.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -343.000 194.000 1.297.000 2.244.000 -765.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 43.000 37.000 32.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 43.000 37.000 32.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 5.571.000 5.509.000 4.288.000 3.919.000
Kasse, bank 186.000 378.000 767.000 696.000 400.000
Sum omløpsmidler 186.000 5.949.000 6.276.000 4.984.000 4.319.000
Sum eiendeler 186.000 5.992.000 6.313.000 5.016.000 4.351.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 1.471.000 1.278.000 -20.000 -2.264.000
Sum egenkapital 149.000 5.991.000 5.798.000 4.500.000 3.836.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 0 515.000 515.000 515.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 0 515.000 515.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 187.000 5.991.000 6.313.000 5.015.000 4.351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 148.000 5.949.000 5.761.000 4.469.000 3.804.000
Likviditetsgrad 1 4.9 12.2 9.7 8.4
Likviditetsgrad 2 4.9 0 12.2 9.7 8.4
Soliditet 79.7 1 91.8 89.7 88.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 0 0.1
Gjeldsgrad 0.3 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 228.9 3.1 20.5 28.3 2.2
Signatur
21.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex