Heimly Invest As
Juridisk navn:  Heimly Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lyngenfjordveien 547 Lyngenfjordveien 547 Fax:
9060 Lyngseidet 9060 Lyngseidet
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 821658942
Aksjekapital: 70.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/3/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -10.000
Egenkapital: 60.000
Regnskap for  Heimly Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -10.000
Driftsresultat -10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -10.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000
Sum omløpsmidler 4.000
Sum eiendeler 64.000
Sum opptjent egenkapital -10.000
Sum egenkapital 60.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -10.000
Driftskostnader -10.000
Driftsresultat -10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 60.000
Sum anleggsmidler 60.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 4.000
Sum omløpsmidler 4.000
Sum eiendeler 64.000
Sum opptjent egenkapital -10.000
Sum egenkapital 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 93.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet -15.6
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex