Heimly Holding As
Juridisk navn:  Heimly Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkelandshaugen 16 Birkelandshaugen 16 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 819175292
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4082.35%
Egenkapital  
  
4092.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.239.000 0
Resultat: 677.000 -17.000
Egenkapital: 545.000 13.000
Regnskap for  Heimly Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.239.000 0
Driftskostnader -1.520.000 -17.000
Driftsresultat 719.000 -17.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -43.000 0
Finans -43.000 0
Resultat før skatt 677.000 -17.000
Skattekostnad -145.000 0
Årsresultat 531.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.801.000 30.000
Sum eiendeler 1.801.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 515.000 -17.000
Sum egenkapital 545.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 1.239.000 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 1.801.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 2.239.000 0
Driftsinntekter 2.239.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.520.000 -17.000
Driftskostnader -1.520.000 -17.000
Driftsresultat 719.000 -17.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -43.000 0
Finans -43.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 531.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.750.000 0
Andre fordringer 14.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 37.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.801.000 30.000
Sum eiendeler 1.801.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 515.000 -17.000
Sum egenkapital 545.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 145.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.239.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 1.801.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.784.000 13.000
Likviditetsgrad 1 105.9 1.8
Likviditetsgrad 2 105.9 1.8
Soliditet 30.3 43.3
Resultatgrad 32.1
Rentedekningsgrad 16.7
Gjeldsgrad 2.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 39.9 -56.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex