Heimly Bustadstifting
Juridisk navn:  Heimly Bustadstifting
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6843 Skei I Jølster 6843 Skei I Jølster
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 964451842
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1992 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Jølster Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-109.85%
Egenkapital  
  
-0.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 307.000 307.000 305.000 307.000 307.000
Resultat: -13.000 132.000 74.000 154.000 100.000
Egenkapital: 2.413.000 2.427.000 2.295.000 2.221.000 2.067.000
Regnskap for  Heimly Bustadstifting
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 307.000 307.000 305.000 307.000 307.000
Driftskostnader -331.000 -188.000 -244.000 -170.000 -230.000
Driftsresultat -24.000 120.000 61.000 137.000 76.000
Finansinntekter 13.000 15.000 18.000 27.000 38.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -5.000 -10.000 -13.000
Finans 10.000 11.000 13.000 17.000 25.000
Resultat før skatt -13.000 132.000 74.000 154.000 100.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 132.000 74.000 154.000 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.656.000 1.719.000 1.424.000 1.513.000 1.605.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 1.288.000 1.649.000 1.551.000 1.509.000
Sum eiendeler 2.866.000 3.007.000 3.073.000 3.064.000 3.114.000
Sum opptjent egenkapital 2.213.000 2.227.000 2.095.000 2.021.000 1.867.000
Sum egenkapital 2.413.000 2.427.000 2.295.000 2.221.000 2.067.000
Sum langsiktig gjeld 409.000 545.000 681.000 817.000 953.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 36.000 97.000 25.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 2.866.000 3.008.000 3.073.000 3.063.000 3.114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 307.000 307.000 305.000 307.000 307.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 307.000 307.000 305.000 307.000 307.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -10.000 0 -37.000 0 -17.000
Avskrivning -107.000 -105.000 -89.000 -92.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -214.000 -83.000 -118.000 -78.000 -121.000
Driftskostnader -331.000 -188.000 -244.000 -170.000 -230.000
Driftsresultat -24.000 120.000 61.000 137.000 76.000
Finansinntekter 13.000 15.000 18.000 27.000 38.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -5.000 -10.000 -13.000
Finans 10.000 11.000 13.000 17.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 132.000 74.000 154.000 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.614.000 1.719.000 1.424.000 1.513.000 1.602.000
Maskiner anlegg 42.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 1.656.000 1.719.000 1.424.000 1.513.000 1.605.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.656.000 1.719.000 1.424.000 1.513.000 1.605.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 29.000 39.000 0 3.000
Andre fordringer 9.000 8.000 9.000 8.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.183.000 1.251.000 1.601.000 1.543.000 1.499.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 1.288.000 1.649.000 1.551.000 1.509.000
Sum eiendeler 2.866.000 3.007.000 3.073.000 3.064.000 3.114.000
Sum opptjent egenkapital 2.213.000 2.227.000 2.095.000 2.021.000 1.867.000
Sum egenkapital 2.413.000 2.427.000 2.295.000 2.221.000 2.067.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 409.000 545.000 681.000 817.000 953.000
Leverandørgjeld 31.000 27.000 69.000 15.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 19.000 0 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 9.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 36.000 97.000 25.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 2.866.000 3.008.000 3.073.000 3.063.000 3.114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.166.000 1.252.000 1.552.000 1.526.000 1.415.000
Likviditetsgrad 1 27.5 35.8 17.0 62.0 16.1
Likviditetsgrad 2 27.5 35.8 17.1 62.1 16.1
Soliditet 84.2 80.7 74.7 72.5 66.4
Resultatgrad -7.8 39.1 20.0 44.6 24.8
Rentedekningsgrad 3 15.8 16.4 8.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.4 4.5 2.6 5.4 3.7
Signatur
13.01.2020
DAGLEG LEIAR.
Prokurister
13.01.2020
DAGLEG LEIAR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex