Heimly Borettslag Rognan
Juridisk navn:  Heimly Borettslag Rognan
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48319411
C/O Saltdal Øknomiservice Da Kirkegata 19 C/O Saltdal Øknomiservice Da Kirkegata 19 Fax: 75682441
8250 Rognan 8250 Rognan
Fylke: Kommune:
Nordland Saltdal
Org.nr: 987037709
Aksjekapital: 2.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/2/2004 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Rognan Revisjon AS
Regnskapsfører: Saltdal Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.89%
Resultat  
  
-68.85%
Egenkapital  
  
17.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.481.000 2.459.000 2.285.000 2.295.000 2.231.000
Resultat: 242.000 777.000 298.000 429.000 745.000
Egenkapital: 5.431.000 4.621.000 3.845.000 3.546.000 3.117.000
Regnskap for  Heimly Borettslag Rognan
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.481.000 2.459.000 2.285.000 2.295.000 2.231.000
Driftskostnader -1.856.000 -1.304.000 -1.498.000 -1.353.000 -879.000
Driftsresultat 625.000 1.155.000 787.000 941.000 1.352.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 13.000 21.000
Finanskostnader -387.000 -381.000 -493.000 -525.000 -628.000
Finans -384.000 -378.000 -488.000 -512.000 -607.000
Resultat før skatt 242.000 777.000 298.000 429.000 745.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 242.000 777.000 298.000 429.000 745.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.800.000 23.300.000 23.300.000 23.300.000 23.600.000
Sum omløpsmidler 1.639.000 1.489.000 1.139.000 1.724.000 1.535.000
Sum eiendeler 30.439.000 24.789.000 24.439.000 25.024.000 25.135.000
Sum opptjent egenkapital 4.861.000 4.619.000 3.842.000 3.544.000 3.115.000
Sum egenkapital 5.431.000 4.621.000 3.845.000 3.546.000 3.117.000
Sum langsiktig gjeld 24.615.000 19.928.000 20.356.000 21.066.000 21.660.000
Sum kortsiktig gjeld 393.000 240.000 239.000 412.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 30.439.000 24.789.000 24.439.000 25.024.000 25.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 179.000 147.000 240.000 274.000 165.000
Andre inntekter 2.302.000 2.312.000 2.046.000 2.021.000 2.066.000
Driftsinntekter 2.481.000 2.459.000 2.285.000 2.295.000 2.231.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -92.000 -65.000 -48.000 -42.000 -44.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.764.000 -1.239.000 -1.450.000 -1.311.000 -835.000
Driftskostnader -1.856.000 -1.304.000 -1.498.000 -1.353.000 -879.000
Driftsresultat 625.000 1.155.000 787.000 941.000 1.352.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 13.000 21.000
Finanskostnader -387.000 -381.000 -493.000 -525.000 -628.000
Finans -384.000 -378.000 -488.000 -512.000 -607.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 242.000 777.000 298.000 429.000 745.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.800.000 23.300.000 23.300.000 23.300.000 23.600.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.800.000 23.300.000 23.300.000 23.300.000 23.600.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.800.000 23.300.000 23.300.000 23.300.000 23.600.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 153.000 679.000 450.000 444.000 321.000
Andre fordringer 1.053.000 60.000 26.000 25.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 433.000 750.000 663.000 1.255.000 1.214.000
Sum omløpsmidler 1.639.000 1.489.000 1.139.000 1.724.000 1.535.000
Sum eiendeler 30.439.000 24.789.000 24.439.000 25.024.000 25.135.000
Sum opptjent egenkapital 4.861.000 4.619.000 3.842.000 3.544.000 3.115.000
Sum egenkapital 5.431.000 4.621.000 3.845.000 3.546.000 3.117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.615.000 19.928.000 20.356.000 21.066.000 21.660.000
Leverandørgjeld 262.000 140.000 48.000 86.000 36.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 4.000 0 0 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 129.000 95.000 191.000 326.000 308.000
Sum kortsiktig gjeld 393.000 240.000 239.000 412.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 30.439.000 24.789.000 24.439.000 25.024.000 25.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.246.000 1.249.000 900.000 1.312.000 1.178.000
Likviditetsgrad 1 4.2 6.2 4.8 4.2 4.3
Likviditetsgrad 2 4.2 6.2 4.8 4.2 4.3
Soliditet 17.8 18.6 15.7 14.2 12.4
Resultatgrad 25.2 4 34.4 41.0 60.6
Rentedekningsgrad 1.6 3 1.6 1.8 2.2
Gjeldsgrad 4.6 4.4 5.4 6.1 7.1
Total kapitalrentabilitet 2.1 4.7 3.2 3.8 5.5
Signatur
21.06.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex