Heimly Borettslag
Juridisk navn:  Heimly Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02333
C/O Obos Postboks 293 Sentrum C/O Obos Storgaten 20 Fax: 33309400
3101 Tønsberg 3126 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 953208342
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/16/1961
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
5.13%
Resultat  
  
-817.33%
Egenkapital  
  
-58.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 738.000 702.000 684.000 655.000 578.000
Resultat: -538.000 75.000 157.000 -316.000 86.000
Egenkapital: 374.000 912.000 837.000 680.000 996.000
Regnskap for  Heimly Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 738.000 702.000 684.000 655.000 578.000
Driftskostnader -1.214.000 -567.000 -465.000 -896.000 -396.000
Driftsresultat -477.000 136.000 220.000 -241.000 181.000
Finansinntekter 1.000 0 0 3.000 9.000
Finanskostnader -62.000 -61.000 -63.000 -79.000 -105.000
Finans -61.000 -61.000 -63.000 -76.000 -96.000
Resultat før skatt -538.000 75.000 157.000 -316.000 86.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -538.000 75.000 157.000 -316.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.645.000 3.645.000 3.645.000 3.645.000 3.645.000
Sum omløpsmidler 437.000 266.000 266.000 149.000 524.000
Sum eiendeler 4.082.000 3.911.000 3.911.000 3.794.000 4.169.000
Sum opptjent egenkapital 373.000 911.000 836.000 679.000 995.000
Sum egenkapital 374.000 912.000 837.000 680.000 996.000
Sum langsiktig gjeld 3.706.000 2.978.000 3.063.000 3.026.000 3.097.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 20.000 10.000 88.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 4.082.000 3.911.000 3.911.000 3.795.000 4.169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 738.000 702.000 684.000 655.000 578.000
Driftsinntekter 738.000 702.000 684.000 655.000 578.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -51.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.163.000 -521.000 -419.000 -850.000 -350.000
Driftskostnader -1.214.000 -567.000 -465.000 -896.000 -396.000
Driftsresultat -477.000 136.000 220.000 -241.000 181.000
Finansinntekter 1.000 0 0 3.000 9.000
Finanskostnader -62.000 -61.000 -63.000 -79.000 -105.000
Finans -61.000 -61.000 -63.000 -76.000 -96.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -538.000 75.000 157.000 -316.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.645.000 3.645.000 3.645.000 3.645.000 3.645.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.645.000 3.645.000 3.645.000 3.645.000 3.645.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.645.000 3.645.000 3.645.000 3.645.000 3.645.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 72.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 437.000 266.000 266.000 77.000 452.000
Sum omløpsmidler 437.000 266.000 266.000 149.000 524.000
Sum eiendeler 4.082.000 3.911.000 3.911.000 3.794.000 4.169.000
Sum opptjent egenkapital 373.000 911.000 836.000 679.000 995.000
Sum egenkapital 374.000 912.000 837.000 680.000 996.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.706.000 2.978.000 3.063.000 3.026.000 3.097.000
Leverandørgjeld 1.000 20.000 10.000 76.000 75.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 20.000 10.000 88.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 4.082.000 3.911.000 3.911.000 3.795.000 4.169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 436.000 246.000 256.000 61.000 449.000
Likviditetsgrad 1 4 13.3 26.6 1.7 7.0
Likviditetsgrad 2 4 13.3 26.6 1.7 7.0
Soliditet 9.2 23.3 21.4 17.9 23.9
Resultatgrad -64.6 19.4 32.2 -36.8 31.3
Rentedekningsgrad -7.7 2.2 3.5 -3.0 1.8
Gjeldsgrad 9.9 3.3 3.7 4.6 3.2
Total kapitalrentabilitet -11.7 3.5 5.6 -6.3 4.6
Signatur
01.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex