Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heimebaka As
Juridisk navn:  Heimebaka As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vornesvegen 188 Vornesvegen 188 Fax:
5437 Finnås 5437 Finnås
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 918686797
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
61.67%
Resultat  
  
-238.1%
Egenkapital  
  
-1400%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.434.000 887.000 525.000
Resultat: -29.000 21.000 -40.000
Egenkapital: -30.000 -2.000 -23.000
Regnskap for  Heimebaka As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.434.000 887.000 525.000
Driftskostnader -1.462.000 -866.000 -566.000
Driftsresultat -29.000 21.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -29.000 21.000 -40.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -29.000 21.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 131.000 98.000 38.000
Sum eiendeler 131.000 98.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -60.000 -32.000 -40.000
Sum egenkapital -30.000 -2.000 -23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 161.000 100.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000 98.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.434.000 887.000 525.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.434.000 887.000 525.000
Varekostnad -115.000 -68.000 -52.000
Lønninger -1.004.000 -554.000 -332.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -343.000 -244.000 -182.000
Driftskostnader -1.462.000 -866.000 -566.000
Driftsresultat -29.000 21.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -29.000 21.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 129.000 98.000 38.000
Sum omløpsmidler 131.000 98.000 38.000
Sum eiendeler 131.000 98.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -60.000 -32.000 -40.000
Sum egenkapital -30.000 -2.000 -23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 41.000 26.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 106.000 58.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 100.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000 98.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -30.000 -2.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.6
Soliditet -22.9 -60.5
Resultatgrad 2.4 -7.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -5.4 -2.7
Total kapitalrentabilitet -22.1 21.4 -105.3
Signatur
13.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex