Heimarkspollen Eiendom As
Juridisk navn:  Heimarkspollen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Karl Vassnes C/O Karl Vassnes Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 997348966
Aksjekapital: 100.100 NOK
Etableringsdato: 7/5/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6.59%
Egenkapital  
  
-11.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 17.000 120.000 0
Resultat: -85.000 -91.000 -254.000 -123.000 -82.000
Egenkapital: -801.000 -716.000 -625.000 -371.000 -248.000
Regnskap for  Heimarkspollen Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 17.000 120.000 0
Driftskostnader -15.000 -24.000 -196.000 -188.000 -29.000
Driftsresultat -15.000 -24.000 -179.000 -68.000 -30.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 9.000 0
Finanskostnader -70.000 -67.000 -76.000 -65.000 -53.000
Finans -69.000 -66.000 -75.000 -56.000 -53.000
Resultat før skatt -85.000 -91.000 -254.000 -123.000 -82.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -85.000 -91.000 -254.000 -123.000 -82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 706.000 710.000 715.000 718.000 745.000
Sum omløpsmidler 917.000 944.000 954.000 1.367.000 609.000
Sum eiendeler 1.623.000 1.654.000 1.669.000 2.085.000 1.354.000
Sum opptjent egenkapital -905.000 -820.000 -730.000 -475.000 -352.000
Sum egenkapital -801.000 -716.000 -625.000 -371.000 -248.000
Sum langsiktig gjeld 1.552.000 1.538.000 1.584.000 1.658.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 872.000 833.000 710.000 798.000 602.000
Sum gjeld og egenkapital 1.623.000 1.655.000 1.668.000 2.085.000 1.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 17.000 120.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 17.000 120.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 197.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -1.000 0 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -20.000 -195.000 -188.000 -213.000
Driftskostnader -15.000 -24.000 -196.000 -188.000 -29.000
Driftsresultat -15.000 -24.000 -179.000 -68.000 -30.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 9.000 0
Finanskostnader -70.000 -67.000 -76.000 -65.000 -53.000
Finans -69.000 -66.000 -75.000 -56.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -85.000 -91.000 -254.000 -123.000 -82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 684.000 684.000 684.000 684.000 684.000
Maskiner anlegg 23.000 27.000 31.000 11.000 11.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 706.000 710.000 715.000 695.000 695.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 23.000 51.000
Sum anleggsmidler 706.000 710.000 715.000 718.000 745.000
Varebeholdning 715.000 715.000 717.000 478.000 280.000
Kundefordringer 0 0 0 69.000 69.000
Andre fordringer 0 0 0 56.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 228.000 238.000 763.000 253.000
Sum omløpsmidler 917.000 944.000 954.000 1.367.000 609.000
Sum eiendeler 1.623.000 1.654.000 1.669.000 2.085.000 1.354.000
Sum opptjent egenkapital -905.000 -820.000 -730.000 -475.000 -352.000
Sum egenkapital -801.000 -716.000 -625.000 -371.000 -248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.552.000 1.538.000 1.584.000 1.658.000 1.000.000
Leverandørgjeld 0 0 11.000 195.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 96.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 872.000 833.000 603.000 603.000 598.000
Sum kortsiktig gjeld 872.000 833.000 710.000 798.000 602.000
Sum gjeld og egenkapital 1.623.000 1.655.000 1.668.000 2.085.000 1.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 111.000 244.000 569.000 7.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.3 1.7 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.3 1.2 0.6
Soliditet -49.4 -43.3 -37.4 -17.8 -18.3
Resultatgrad -1052.9 -56.7
Rentedekningsgrad -0.2 -0.4 -2.4 -0.9 -0.6
Gjeldsgrad - -3.3 -3.7 -6.6 -6.5
Total kapitalrentabilitet -0.9 -1.4 -10.7 -2.8 -2.2
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex