Heimark Holding As
Juridisk navn:  Heimark Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hasselstien 6B Hasselstien 6B Fax:
5067 Bergen 5067 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918322949
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-130.57%
Egenkapital  
  
-30.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -413.000 1.351.000
Egenkapital: 963.000 1.376.000
Regnskap for  Heimark Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -6.000 0
Driftsresultat -6.000 0
Finansinntekter -407.000 1.352.000
Finanskostnader 0 0
Finans -407.000 1.352.000
Resultat før skatt -413.000 1.351.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -413.000 1.351.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.245.000 1.652.000
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 1.245.000 1.652.000
Sum opptjent egenkapital 933.000 1.346.000
Sum egenkapital 963.000 1.376.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 283.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 1.246.000 1.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -6.000 0
Driftskostnader -6.000 0
Driftsresultat -6.000 0
Finansinntekter -407.000 1.352.000
Finanskostnader 0 0
Finans -407.000 1.352.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -413.000 1.351.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.245.000 1.652.000
Sum anleggsmidler 1.245.000 1.652.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 1.245.000 1.652.000
Sum opptjent egenkapital 933.000 1.346.000
Sum egenkapital 963.000 1.376.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 283.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 1.246.000 1.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -283.000 -277.000
Likviditetsgrad 1 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 77.3 83.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet -33.1 81.8
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex