Hegna Transport AS
Juridisk navn:  Hegna Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32794093
Østre Strandvei 70 Østre Strandvei 70 Fax: 32798489
3482 Tofte 3482 Tofte
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 968951610
Aksjekapital: 7.100.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 3/10/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Varde Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.8%
Resultat  
  
-161.08%
Egenkapital  
  
129.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.309.000 56.589.000 67.588.000 53.640.000 66.786.000
Resultat: -1.149.000 1.881.000 -2.731.000 -13.430.000 5.461.000
Egenkapital: 1.613.000 -5.438.000 -7.320.000 -4.588.000 9.745.000
Regnskap for  Hegna Transport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.309.000 56.589.000 67.588.000 53.640.000 66.786.000
Driftskostnader -54.290.000 -54.316.000 -70.212.000 -66.709.000 -61.279.000
Driftsresultat -981.000 2.273.000 -2.624.000 -13.069.000 5.508.000
Finansinntekter 59.000 42.000 63.000 119.000 162.000
Finanskostnader -228.000 -435.000 -171.000 -481.000 -210.000
Finans -169.000 -393.000 -108.000 -362.000 -48.000
Resultat før skatt -1.149.000 1.881.000 -2.731.000 -13.430.000 5.461.000
Skattekostnad 193.000 1.000 0 -903.000 -1.793.000
Årsresultat -956.000 1.882.000 -2.731.000 -14.333.000 3.668.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.945.000 3.530.000 1.920.000 2.507.000 4.245.000
Sum omløpsmidler 26.408.000 24.269.000 24.615.000 22.299.000 38.526.000
Sum eiendeler 30.353.000 27.799.000 26.535.000 24.806.000 42.771.000
Sum opptjent egenkapital -5.487.000 -5.538.000 -7.420.000 -4.688.000 9.645.000
Sum egenkapital 1.613.000 -5.438.000 -7.320.000 -4.588.000 9.745.000
Sum langsiktig gjeld 13.208.000 17.275.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.533.000 15.962.000 33.855.000 29.394.000 33.026.000
Sum gjeld og egenkapital 30.354.000 27.799.000 26.535.000 24.806.000 42.771.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.427.000 56.589.000 67.588.000 52.665.000 66.786.000
Andre inntekter 882.000 0 0 975.000 0
Driftsinntekter 53.309.000 56.589.000 67.588.000 53.640.000 66.786.000
Varekostnad -7.635.000 -7.751.000 -19.380.000 -11.847.000 -12.697.000
Lønninger -18.039.000 -18.514.000 -18.013.000 -16.911.000 -16.533.000
Avskrivning -396.000 -412.000 -766.000 -999.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.220.000 -27.639.000 -32.053.000 -36.952.000 -32.023.000
Driftskostnader -54.290.000 -54.316.000 -70.212.000 -66.709.000 -61.279.000
Driftsresultat -981.000 2.273.000 -2.624.000 -13.069.000 5.508.000
Finansinntekter 59.000 42.000 63.000 119.000 162.000
Finanskostnader -228.000 -435.000 -171.000 -481.000 -210.000
Finans -169.000 -393.000 -108.000 -362.000 -48.000
Konsernbidrag 1.007.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -956.000 1.882.000 -2.731.000 -14.333.000 3.668.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 903.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 846.000 971.000 1.279.000 1.840.000 2.629.000
Driftsløsøre 97.000 26.000 36.000 62.000 39.000
Sum varige driftsmidler 942.000 997.000 1.315.000 1.902.000 2.668.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.003.000 2.533.000 605.000 605.000 673.000
Sum anleggsmidler 3.945.000 3.530.000 1.920.000 2.507.000 4.245.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 24.180.000 23.011.000 21.553.000 19.765.000 36.701.000
Andre fordringer 316.000 646.000 2.402.000 2.020.000 1.877.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 712.000 612.000 660.000 514.000 0
Sum omløpsmidler 26.408.000 24.269.000 24.615.000 22.299.000 38.526.000
Sum eiendeler 30.353.000 27.799.000 26.535.000 24.806.000 42.771.000
Sum opptjent egenkapital -5.487.000 -5.538.000 -7.420.000 -4.688.000 9.645.000
Sum egenkapital 1.613.000 -5.438.000 -7.320.000 -4.588.000 9.745.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 440.000 583.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.208.000 17.275.000 0 0 0
Leverandørgjeld 9.815.000 11.233.000 15.534.000 4.732.000 9.986.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.531.000 2.227.000 1.264.000 1.653.000 489.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.747.000 1.920.000 17.057.000 23.009.000 22.551.000
Sum kortsiktig gjeld 15.533.000 15.962.000 33.855.000 29.394.000 33.026.000
Sum gjeld og egenkapital 30.354.000 27.799.000 26.535.000 24.806.000 42.771.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.875.000 8.307.000 -9.240.000 -7.095.000 5.500.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 0.7 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 0.7 0.8 1.2
Soliditet 5.3 -19.6 -27.6 -18.5 22.8
Resultatgrad -1.8 4 -3.9 -24.4 8.2
Rentedekningsgrad -4.3 5.2 -15.3 -26.9 27.0
Gjeldsgrad 17.8 -6.1 -4.6 -6.4 3.4
Total kapitalrentabilitet 8.3 -9.7 -52.2 13.3
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
HEGNA CATO
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex