Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heggmo AS
Juridisk navn:  Heggmo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77833069
Heggelia Rustaveien 16 Heggelia Rustaveien 16 Fax: 77833675
9325 Bardufoss 9325 Bardufoss
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 875333402
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 8/22/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.66%
Resultat  
  
43.97%
Egenkapital  
  
14.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 62.443.000 57.464.000 58.234.000 56.907.000 52.853.000
Resultat: 4.558.000 3.166.000 4.239.000 4.287.000 3.665.000
Egenkapital: 10.848.000 9.486.000 7.038.000 6.007.000 4.993.000
Regnskap for  Heggmo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 62.443.000 57.464.000 58.234.000 56.907.000 52.853.000
Driftskostnader -57.980.000 -54.365.000 -54.037.000 -52.657.000 -49.218.000
Driftsresultat 4.463.000 3.098.000 4.198.000 4.250.000 3.635.000
Finansinntekter 95.000 69.000 42.000 39.000 33.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -4.000
Finans 94.000 69.000 41.000 37.000 29.000
Resultat før skatt 4.558.000 3.166.000 4.239.000 4.287.000 3.665.000
Skattekostnad -995.000 -719.000 -1.007.000 -1.073.000 -1.009.000
Årsresultat 3.562.000 2.448.000 3.232.000 3.214.000 2.656.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.542.000 4.039.000 3.993.000 3.227.000 2.437.000
Sum omløpsmidler 11.104.000 9.748.000 10.358.000 9.534.000 8.869.000
Sum eiendeler 15.646.000 13.787.000 14.351.000 12.761.000 11.306.000
Sum opptjent egenkapital 10.748.000 9.386.000 6.938.000 5.907.000 4.893.000
Sum egenkapital 10.848.000 9.486.000 7.038.000 6.007.000 4.993.000
Sum langsiktig gjeld 0 29.000 47.000 72.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 4.798.000 4.273.000 7.265.000 6.682.000 6.246.000
Sum gjeld og egenkapital 15.646.000 13.788.000 14.350.000 12.761.000 11.306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.000.000 57.046.000 57.818.000 56.562.000 52.540.000
Andre inntekter 443.000 418.000 416.000 345.000 314.000
Driftsinntekter 62.443.000 57.464.000 58.234.000 56.907.000 52.853.000
Varekostnad -41.784.000 -38.559.000 -39.201.000 -39.300.000 -36.393.000
Lønninger -9.486.000 -9.462.000 -8.853.000 -8.021.000 -7.372.000
Avskrivning -757.000 -664.000 -569.000 -542.000 -495.000
Nedskrivning 0 -32.000 0 0 -31.000
Andre driftskostnader -5.953.000 -5.648.000 -5.414.000 -4.794.000 -4.927.000
Driftskostnader -57.980.000 -54.365.000 -54.037.000 -52.657.000 -49.218.000
Driftsresultat 4.463.000 3.098.000 4.198.000 4.250.000 3.635.000
Finansinntekter 95.000 69.000 42.000 39.000 33.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -4.000
Finans 94.000 69.000 41.000 37.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.200.000 -2.200.000 -1.600.000
Årsresultat 3.562.000 2.448.000 3.232.000 3.214.000 2.656.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.753.000 2.303.000 1.971.000 2.205.000 2.415.000
Sum varige driftsmidler 1.753.000 2.303.000 1.971.000 2.205.000 2.415.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.768.000 1.736.000 2.022.000 1.022.000 22.000
Sum anleggsmidler 4.542.000 4.039.000 3.993.000 3.227.000 2.437.000
Varebeholdning 2.641.000 2.449.000 2.564.000 2.434.000 2.377.000
Kundefordringer 210.000 410.000 408.000 340.000 244.000
Andre fordringer 3.824.000 3.370.000 2.384.000 2.305.000 2.857.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.430.000 3.519.000 5.001.000 4.455.000 3.391.000
Sum omløpsmidler 11.104.000 9.748.000 10.358.000 9.534.000 8.869.000
Sum eiendeler 15.646.000 13.787.000 14.351.000 12.761.000 11.306.000
Sum opptjent egenkapital 10.748.000 9.386.000 6.938.000 5.907.000 4.893.000
Sum egenkapital 10.848.000 9.486.000 7.038.000 6.007.000 4.993.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 29.000 47.000 72.000 67.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 29.000 47.000 72.000 67.000
Leverandørgjeld 1.750.000 1.480.000 2.244.000 1.802.000 1.858.000
Betalbar skatt 1.044.000 737.000 1.032.000 1.068.000 989.000
Skyldig offentlige avgifter 852.000 889.000 761.000 649.000 619.000
Utbytte 0 0 -2.200.000 -2.200.000 -1.600.000
Annen kortsiktig gjeld 1.151.000 1.166.000 3.229.000 3.164.000 2.781.000
Sum kortsiktig gjeld 4.798.000 4.273.000 7.265.000 6.682.000 6.246.000
Sum gjeld og egenkapital 15.646.000 13.788.000 14.350.000 12.761.000 11.306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.306.000 5.475.000 3.093.000 2.852.000 2.623.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.3 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.1 1.1 1.1
Soliditet 69.3 68.8 4 47.1 44.2
Resultatgrad 7.1 5.4 7.2 7.5 6.9
Rentedekningsgrad 4 4 2 917.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 1 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 29.1 2 29.5 33.6 32.4
Signatur
08.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex