Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hegel Music System AS
Juridisk navn:  Hegel Music System AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22605660
Postboks 26 Blindern Forskningsveien 3B Fax: 22067644
0314 Oslo 373 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984158823
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/20/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Regnskapsfører: Regnskaps-Centeret As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.11%
Resultat  
  
188.63%
Egenkapital  
  
50.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.561.000 32.887.000 33.293.000 31.231.000 22.270.000
Resultat: 2.361.000 818.000 1.748.000 879.000 895.000
Egenkapital: 5.284.000 3.514.000 2.930.000 1.643.000 3.054.000
Regnskap for  Hegel Music System AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.561.000 32.887.000 33.293.000 31.231.000 22.270.000
Driftskostnader -26.973.000 -31.836.000 -31.292.000 -29.803.000 -21.205.000
Driftsresultat 2.588.000 1.050.000 2.001.000 1.429.000 1.066.000
Finansinntekter 245.000 323.000 298.000 311.000 282.000
Finanskostnader -471.000 -556.000 -551.000 -862.000 -455.000
Finans -226.000 -233.000 -253.000 -551.000 -173.000
Resultat før skatt 2.361.000 818.000 1.748.000 879.000 895.000
Skattekostnad -591.000 -234.000 -461.000 -290.000 -79.000
Årsresultat 1.771.000 583.000 1.287.000 589.000 816.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 289.000 370.000 408.000 437.000 337.000
Sum omløpsmidler 11.156.000 11.402.000 10.185.000 10.321.000 10.094.000
Sum eiendeler 11.445.000 11.772.000 10.593.000 10.758.000 10.431.000
Sum opptjent egenkapital 5.124.000 3.354.000 2.770.000 1.483.000 2.894.000
Sum egenkapital 5.284.000 3.514.000 2.930.000 1.643.000 3.054.000
Sum langsiktig gjeld 0 300.000 400.000 437.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 6.160.000 7.959.000 7.262.000 8.677.000 5.378.000
Sum gjeld og egenkapital 11.444.000 11.773.000 10.592.000 10.757.000 10.432.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.561.000 32.887.000 33.227.000 31.231.000 22.242.000
Andre inntekter 0 0 66.000 0 29.000
Driftsinntekter 29.561.000 32.887.000 33.293.000 31.231.000 22.270.000
Varekostnad -16.043.000 -19.984.000 -20.786.000 -18.973.000 -13.193.000
Lønninger -2.866.000 -2.586.000 -2.249.000 -2.260.000 -2.096.000
Avskrivning -34.000 -42.000 -45.000 -43.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.030.000 -9.224.000 -8.212.000 -8.527.000 -5.885.000
Driftskostnader -26.973.000 -31.836.000 -31.292.000 -29.803.000 -21.205.000
Driftsresultat 2.588.000 1.050.000 2.001.000 1.429.000 1.066.000
Finansinntekter 245.000 323.000 298.000 311.000 282.000
Finanskostnader -471.000 -556.000 -551.000 -862.000 -455.000
Finans -226.000 -233.000 -253.000 -551.000 -173.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 0
Årsresultat 1.771.000 583.000 1.287.000 589.000 816.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 243.000 290.000 285.000 269.000 225.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 80.000 123.000 168.000 112.000
Sum varige driftsmidler 46.000 80.000 123.000 168.000 112.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 289.000 370.000 408.000 437.000 337.000
Varebeholdning 3.736.000 3.479.000 3.428.000 3.737.000 2.565.000
Kundefordringer 1.891.000 4.656.000 4.296.000 2.501.000 3.509.000
Andre fordringer 4.838.000 2.652.000 2.209.000 3.588.000 2.382.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 691.000 616.000 252.000 495.000 1.639.000
Sum omløpsmidler 11.156.000 11.402.000 10.185.000 10.321.000 10.094.000
Sum eiendeler 11.445.000 11.772.000 10.593.000 10.758.000 10.431.000
Sum opptjent egenkapital 5.124.000 3.354.000 2.770.000 1.483.000 2.894.000
Sum egenkapital 5.284.000 3.514.000 2.930.000 1.643.000 3.054.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 300.000 400.000 437.000 2.000.000
Leverandørgjeld 3.993.000 5.984.000 4.883.000 6.197.000 4.096.000
Betalbar skatt 544.000 239.000 477.000 334.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 264.000 244.000 211.000 210.000 219.000
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.360.000 1.491.000 1.690.000 1.937.000 961.000
Sum kortsiktig gjeld 6.160.000 7.959.000 7.262.000 8.677.000 5.378.000
Sum gjeld og egenkapital 11.444.000 11.773.000 10.592.000 10.757.000 10.432.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.996.000 3.443.000 2.923.000 1.644.000 4.716.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 1.4 1.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.9 0.8 1.4
Soliditet 46.2 29.8 27.7 15.3 29.3
Resultatgrad 8.8 3.2 6 4.6 4.8
Rentedekningsgrad 5.5 1.9 3.6 2.0 3.0
Gjeldsgrad 1.2 2.4 2.6 5.5 2.4
Total kapitalrentabilitet 24.8 11.7 21.7 16.2 12.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex