Havnekontoret Café Bar Og Spiseri As
Juridisk navn:  Havnekontoret Café Bar Og Spiseri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71675810
Kaibakken 1 Kaibakken 1 Fax: 71675813
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 980946274
Aksjekapital: 401.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.63%
Resultat  
  
-296.64%
Egenkapital  
  
-51.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.025.000 10.508.000 12.204.000 12.692.000 7.634.000
Resultat: -761.000 387.000 1.193.000 1.155.000 -390.000
Egenkapital: 526.000 1.090.000 1.296.000 401.000 -436.000
Regnskap for  Havnekontoret Café Bar Og Spiseri As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.025.000 10.508.000 12.204.000 12.692.000 7.634.000
Driftskostnader -8.511.000 -10.098.000 -10.987.000 -11.518.000 -7.995.000
Driftsresultat -486.000 410.000 1.216.000 1.175.000 -360.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -275.000 -23.000 -25.000 -21.000 -30.000
Finans -275.000 -22.000 -24.000 -20.000 -30.000
Resultat før skatt -761.000 387.000 1.193.000 1.155.000 -390.000
Skattekostnad 124.000 -93.000 -298.000 -318.000 102.000
Årsresultat -564.000 294.000 895.000 837.000 -288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.092.000 1.194.000 1.424.000 1.314.000 1.732.000
Sum omløpsmidler 814.000 1.414.000 1.921.000 1.293.000 490.000
Sum eiendeler 1.906.000 2.608.000 3.345.000 2.607.000 2.222.000
Sum opptjent egenkapital 125.000 689.000 895.000 0 -837.000
Sum egenkapital 526.000 1.090.000 1.296.000 401.000 -436.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 156.000 296.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.359.000 1.361.000 1.752.000 2.205.000 2.658.000
Sum gjeld og egenkapital 1.907.000 2.607.000 3.344.000 2.606.000 2.222.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.025.000 10.500.000 12.187.000 12.676.000 7.575.000
Andre inntekter 0 8.000 16.000 16.000 59.000
Driftsinntekter 8.025.000 10.508.000 12.204.000 12.692.000 7.634.000
Varekostnad -2.596.000 -3.375.000 -3.748.000 -4.101.000 -2.629.000
Lønninger -3.588.000 -4.186.000 -4.385.000 -4.745.000 -3.158.000
Avskrivning -145.000 -142.000 -143.000 -126.000 -95.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.182.000 -2.395.000 -2.711.000 -2.546.000 -2.113.000
Driftskostnader -8.511.000 -10.098.000 -10.987.000 -11.518.000 -7.995.000
Driftsresultat -486.000 410.000 1.216.000 1.175.000 -360.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -275.000 -23.000 -25.000 -21.000 -30.000
Finans -275.000 -22.000 -24.000 -20.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -564.000 294.000 895.000 837.000 -288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 98.000 0 0 40.000 358.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 15.000 23.000 30.000 0 0
Driftsløsøre 446.000 530.000 628.000 405.000 493.000
Sum varige driftsmidler 461.000 553.000 658.000 405.000 493.000
Sum finansielle anleggsmidler 533.000 641.000 766.000 869.000 882.000
Sum anleggsmidler 1.092.000 1.194.000 1.424.000 1.314.000 1.732.000
Varebeholdning 62.000 126.000 113.000 143.000 179.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 137.000 318.000 213.000 111.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 297.000 657.000 1.235.000 1.017.000 197.000
Sum omløpsmidler 814.000 1.414.000 1.921.000 1.293.000 490.000
Sum eiendeler 1.906.000 2.608.000 3.345.000 2.607.000 2.222.000
Sum opptjent egenkapital 125.000 689.000 895.000 0 -837.000
Sum egenkapital 526.000 1.090.000 1.296.000 401.000 -436.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 15.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.000 156.000 296.000 0 0
Leverandørgjeld 77.000 -246.000 -200.000 173.000 175.000
Betalbar skatt 0 103.000 243.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 371.000 478.000 418.000 728.000 536.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 911.000 1.026.000 1.292.000 1.304.000 1.947.000
Sum kortsiktig gjeld 1.359.000 1.361.000 1.752.000 2.205.000 2.658.000
Sum gjeld og egenkapital 1.907.000 2.607.000 3.344.000 2.606.000 2.222.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -545.000 53.000 169.000 -912.000 -2.168.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 1 0.6 0.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 1 0.6 0.2
Soliditet 27.6 41.8 38.8 15.4 -19.6
Resultatgrad -6.1 3.9 1 9.3 -4.7
Rentedekningsgrad -1.8 17.8 48.6 56.0 -12.0
Gjeldsgrad 2.6 1.4 1.6 5.5 -6.1
Total kapitalrentabilitet -25.5 15.8 36.4 45.1 -16.2
Signatur
11.06.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex