Havfisk Nordkyn As
Juridisk navn:  Havfisk Nordkyn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70118600
Postboks 876 Strandveien 79/81 Fax: 70118680
6001 Ålesund 9790 Kjøllefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lebesby
Org.nr: 910041096
Aksjekapital: 13.500.000 NOK
Etableringsdato: 11/26/1942
Foretakstype: AS
Tidligere navn: aker seafoods kjøllefjord as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.07%
Resultat  
  
115.45%
Egenkapital  
  
1.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 235.000 228.000 290.000 2.500.000 2.082.000
Resultat: 17.000 -110.000 -5.169.000 548.000 -1.371.000
Egenkapital: 22.497.000 22.120.000 21.678.000 23.080.000 23.004.000
Regnskap for  Havfisk Nordkyn As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 235.000 228.000 290.000 2.500.000 2.082.000
Driftskostnader -322.000 -406.000 -5.768.000 -2.315.000 -3.339.000
Driftsresultat -87.000 -178.000 -5.478.000 184.000 -1.258.000
Finansinntekter 104.000 68.000 309.000 364.000 268.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -381.000
Finans 104.000 67.000 309.000 364.000 -113.000
Resultat før skatt 17.000 -110.000 -5.169.000 548.000 -1.371.000
Skattekostnad -167.000 -144.000 1.114.000 -472.000 370.000
Årsresultat -150.000 -254.000 -4.055.000 76.000 -1.001.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.270.000 5.594.000 9.757.000 15.671.000 18.703.000
Sum omløpsmidler 17.227.000 16.526.000 12.386.000 7.463.000 4.343.000
Sum eiendeler 22.497.000 22.120.000 22.143.000 23.134.000 23.046.000
Sum opptjent egenkapital 5.121.000 5.271.000 5.525.000 9.580.000 9.504.000
Sum egenkapital 22.497.000 22.120.000 21.678.000 23.080.000 23.004.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 466.000 54.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 22.497.000 22.121.000 22.144.000 23.134.000 23.046.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 235.000 228.000 0 573.000 733.000
Andre inntekter 0 0 290.000 1.927.000 1.349.000
Driftsinntekter 235.000 228.000 290.000 2.500.000 2.082.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -1.100.000 -1.201.000 -1.253.000
Nedskrivning 0 0 -3.125.000 0 0
Andre driftskostnader -322.000 -406.000 -1.543.000 -1.114.000 -2.086.000
Driftskostnader -322.000 -406.000 -5.768.000 -2.315.000 -3.339.000
Driftsresultat -87.000 -178.000 -5.478.000 184.000 -1.258.000
Finansinntekter 104.000 68.000 309.000 364.000 268.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -381.000
Finans 104.000 67.000 309.000 364.000 -113.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -150.000 -254.000 -4.055.000 76.000 -1.001.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.590.000 3.914.000 4.278.000 4.048.000 4.520.000
Fast eiendom 0 0 0 4.225.000 5.379.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 4.225.000 5.379.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.680.000 1.680.000 5.479.000 7.398.000 8.804.000
Sum anleggsmidler 5.270.000 5.594.000 9.757.000 15.671.000 18.703.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 7.000 0
Andre fordringer 684.000 923.000 3.681.000 1.889.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.544.000 15.603.000 8.706.000 5.567.000 4.245.000
Sum omløpsmidler 17.227.000 16.526.000 12.386.000 7.463.000 4.343.000
Sum eiendeler 22.497.000 22.120.000 22.143.000 23.134.000 23.046.000
Sum opptjent egenkapital 5.121.000 5.271.000 5.525.000 9.580.000 9.504.000
Sum egenkapital 22.497.000 22.120.000 21.678.000 23.080.000 23.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 442.000 37.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 24.000 17.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 466.000 54.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 22.497.000 22.121.000 22.144.000 23.134.000 23.046.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.227.000 16.526.000 11.920.000 7.409.000 4.301.000
Likviditetsgrad 1 26.6 138.2 103.4
Likviditetsgrad 2 0 0 26.6 138.3 103.5
Soliditet 1 1 97.9 99.8 99.8
Resultatgrad -78.1 7.4 -60.4
Rentedekningsgrad -2.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.1 -0.5 -23.3 2.4 -4.3
Signatur
18.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex