Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haven Cafe Og Pub AS
Juridisk navn:  Haven Cafe Og Pub AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91832319
Orresvingen 46A Storgata 1 Fax:
2069 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 988902861
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 10/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.51%
Resultat  
  
-349.15%
Egenkapital  
  
-37.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.170.000 5.848.000 5.601.000 4.975.000 5.747.000
Resultat: -530.000 -118.000 326.000 -124.000 318.000
Egenkapital: -1.927.000 -1.397.000 -1.279.000 -1.605.000 -1.480.000
Regnskap for  Haven Cafe Og Pub AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.170.000 5.848.000 5.601.000 4.975.000 5.747.000
Driftskostnader -6.671.000 -5.927.000 -5.251.000 -5.051.000 -5.343.000
Driftsresultat -502.000 -79.000 349.000 -76.000 403.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -28.000 -39.000 -24.000 -48.000 -86.000
Finans -28.000 -39.000 -24.000 -48.000 -86.000
Resultat før skatt -530.000 -118.000 326.000 -124.000 318.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -530.000 -118.000 326.000 -124.000 318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 77.000 17.000 47.000 77.000
Sum omløpsmidler 355.000 792.000 376.000 305.000 471.000
Sum eiendeler 408.000 869.000 393.000 352.000 548.000
Sum opptjent egenkapital -2.027.000 -1.497.000 -1.379.000 -1.705.000 -1.580.000
Sum egenkapital -1.927.000 -1.397.000 -1.279.000 -1.605.000 -1.480.000
Sum langsiktig gjeld 817.000 875.000 -197.000 14.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 1.518.000 1.391.000 1.868.000 1.943.000 1.803.000
Sum gjeld og egenkapital 408.000 869.000 392.000 352.000 548.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.158.000 5.848.000 5.511.000 4.955.000 5.723.000
Andre inntekter 11.000 0 90.000 20.000 24.000
Driftsinntekter 6.170.000 5.848.000 5.601.000 4.975.000 5.747.000
Varekostnad -2.123.000 -2.142.000 -2.467.000 -2.859.000 -3.306.000
Lønninger -1.804.000 -1.461.000 -1.316.000 -1.374.000 -1.175.000
Avskrivning -28.000 -21.000 -30.000 -30.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.716.000 -2.303.000 -1.438.000 -788.000 -831.000
Driftskostnader -6.671.000 -5.927.000 -5.251.000 -5.051.000 -5.343.000
Driftsresultat -502.000 -79.000 349.000 -76.000 403.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -28.000 -39.000 -24.000 -48.000 -86.000
Finans -28.000 -39.000 -24.000 -48.000 -86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -530.000 -118.000 326.000 -124.000 318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 62.000 6.000 37.000 67.000
Sum varige driftsmidler 49.000 62.000 6.000 37.000 67.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 15.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 53.000 77.000 17.000 47.000 77.000
Varebeholdning 132.000 143.000 148.000 167.000 167.000
Kundefordringer 1.000 0 2.000 1.000 1.000
Andre fordringer 24.000 242.000 40.000 28.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 198.000 406.000 186.000 110.000 245.000
Sum omløpsmidler 355.000 792.000 376.000 305.000 471.000
Sum eiendeler 408.000 869.000 393.000 352.000 548.000
Sum opptjent egenkapital -2.027.000 -1.497.000 -1.379.000 -1.705.000 -1.580.000
Sum egenkapital -1.927.000 -1.397.000 -1.279.000 -1.605.000 -1.480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 211.000 320.000
Sum langsiktig gjeld 817.000 875.000 -197.000 14.000 225.000
Leverandørgjeld 479.000 340.000 138.000 226.000 320.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 242.000 -20.000 243.000 228.000 219.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 797.000 1.071.000 1.487.000 1.278.000 944.000
Sum kortsiktig gjeld 1.518.000 1.391.000 1.868.000 1.943.000 1.803.000
Sum gjeld og egenkapital 408.000 869.000 392.000 352.000 548.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.163.000 -599.000 -1.492.000 -1.638.000 -1.332.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.6 0.2 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 0.1 0.1 0.2
Soliditet -472.3 -160.8 -326.3 -456.0 -270.1
Resultatgrad -8.1 -1.4 6.2 -1.5 7.0
Rentedekningsgrad -17.9 14.5 -1.6 4.7
Gjeldsgrad -1.2 -1.6 -1.3 -1.2 -1.4
Total kapitalrentabilitet -9.1 8 -21.6 73.5
Signatur
17.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex