Havblikk Borettslag
Juridisk navn:  Havblikk Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75506700
Postboks 214 Havblikk Fax: 75506701
8001 Bodø 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 980369374
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 11/19/1998
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Nobl
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.17%
Resultat  
  
4.02%
Egenkapital  
  
13.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 507.000 513.000 463.000 463.000 462.000
Resultat: 259.000 249.000 25.000 197.000 88.000
Egenkapital: 2.105.000 1.847.000 1.597.000 1.572.000 1.375.000
Regnskap for  Havblikk Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 507.000 513.000 463.000 463.000 462.000
Driftskostnader -210.000 -214.000 -394.000 -207.000 -306.000
Driftsresultat 297.000 300.000 69.000 256.000 156.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -40.000 -51.000 -44.000 -61.000 -70.000
Finans -38.000 -50.000 -43.000 -59.000 -68.000
Resultat før skatt 259.000 249.000 25.000 197.000 88.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 249.000 25.000 197.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.397.000 6.376.000 6.383.000 6.387.000 6.393.000
Sum omløpsmidler 348.000 278.000 50.000 141.000 79.000
Sum eiendeler 6.745.000 6.654.000 6.433.000 6.528.000 6.472.000
Sum opptjent egenkapital 2.104.000 1.846.000 1.596.000 1.571.000 1.374.000
Sum egenkapital 2.105.000 1.847.000 1.597.000 1.572.000 1.375.000
Sum langsiktig gjeld 4.613.000 4.796.000 4.775.000 4.933.000 5.083.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 11.000 61.000 23.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 6.745.000 6.654.000 6.433.000 6.528.000 6.473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 507.000 513.000 463.000 463.000 462.000
Driftsinntekter 507.000 513.000 463.000 463.000 462.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -19.000 -37.000 -125.000 -21.000 -78.000
Avskrivning -5.000 0 -4.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -186.000 -177.000 -265.000 -179.000 -221.000
Driftskostnader -210.000 -214.000 -394.000 -207.000 -306.000
Driftsresultat 297.000 300.000 69.000 256.000 156.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -40.000 -51.000 -44.000 -61.000 -70.000
Finans -38.000 -50.000 -43.000 -59.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 249.000 25.000 197.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.376.000 6.376.000 6.376.000 6.376.000 6.376.000
Maskiner anlegg 21.000 0 7.000 11.000 17.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.397.000 6.376.000 6.383.000 6.387.000 6.393.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.397.000 6.376.000 6.383.000 6.387.000 6.393.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 24.000 4.000 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 324.000 274.000 46.000 141.000 79.000
Sum omløpsmidler 348.000 278.000 50.000 141.000 79.000
Sum eiendeler 6.745.000 6.654.000 6.433.000 6.528.000 6.472.000
Sum opptjent egenkapital 2.104.000 1.846.000 1.596.000 1.571.000 1.374.000
Sum egenkapital 2.105.000 1.847.000 1.597.000 1.572.000 1.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.613.000 4.796.000 4.775.000 4.933.000 5.083.000
Leverandørgjeld 27.000 4.000 42.000 4.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 5.000 7.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.000 11.000 19.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 11.000 61.000 23.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 6.745.000 6.654.000 6.433.000 6.528.000 6.473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 321.000 267.000 -11.000 118.000 64.000
Likviditetsgrad 1 12.9 25.3 0.8 6.1 5.3
Likviditetsgrad 2 12.9 25.3 0.8 6.2 5.3
Soliditet 31.2 27.8 24.8 24.1 21.2
Resultatgrad 58.6 58.5 14.9 55.3 33.8
Rentedekningsgrad 7.4 5.9 1.6 4.2 2.3
Gjeldsgrad 2.2 2.6 3 3.2 3.7
Total kapitalrentabilitet 4.4 4.5 1.1 4.0 2.4
Signatur
09.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex