Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugeveien 62 AS
Juridisk navn:  Haugeveien 62 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52721857
Haugevegen 62 Haugeveien 63 Fax:
5523 Haugesund 5523 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 912494063
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/7/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Nordviks Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
2.22%
Resultat  
  
27.59%
Egenkapital  
  
16.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 184.000 180.000 141.000 141.000 151.000
Resultat: 74.000 58.000 -66.000 22.000 -332.000
Egenkapital: -364.000 -438.000 -495.000 -224.000 -246.000
Regnskap for  Haugeveien 62 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 184.000 180.000 141.000 141.000 151.000
Driftskostnader -94.000 -104.000 -188.000 -100.000 -454.000
Driftsresultat 90.000 76.000 -47.000 41.000 -302.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -18.000 -19.000 -19.000 -30.000
Finans -16.000 -18.000 -19.000 -19.000 -30.000
Resultat før skatt 74.000 58.000 -66.000 22.000 -332.000
Skattekostnad 0 0 -205.000 0 0
Årsresultat 74.000 58.000 -271.000 22.000 -332.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 570.000 570.000 570.000 775.000 775.000
Sum omløpsmidler 87.000 47.000 17.000 43.000 31.000
Sum eiendeler 657.000 617.000 587.000 818.000 806.000
Sum opptjent egenkapital -464.000 -538.000 -595.000 -324.000 -346.000
Sum egenkapital -364.000 -438.000 -495.000 -224.000 -246.000
Sum langsiktig gjeld 413.000 444.000 474.000 504.000 533.000
Sum kortsiktig gjeld 608.000 611.000 609.000 539.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 657.000 617.000 588.000 819.000 806.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 184.000 180.000 141.000 141.000 151.000
Driftsinntekter 184.000 180.000 141.000 141.000 151.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -94.000 -104.000 -188.000 -100.000 -454.000
Driftskostnader -94.000 -104.000 -188.000 -100.000 -454.000
Driftsresultat 90.000 76.000 -47.000 41.000 -302.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -18.000 -19.000 -19.000 -30.000
Finans -16.000 -18.000 -19.000 -19.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 58.000 -271.000 22.000 -332.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 205.000 205.000
Fast eiendom 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 570.000 570.000 570.000 775.000 775.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 47.000 17.000 43.000 31.000
Sum omløpsmidler 87.000 47.000 17.000 43.000 31.000
Sum eiendeler 657.000 617.000 587.000 818.000 806.000
Sum opptjent egenkapital -464.000 -538.000 -595.000 -324.000 -346.000
Sum egenkapital -364.000 -438.000 -495.000 -224.000 -246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 413.000 444.000 474.000 504.000 533.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 611.000 609.000 539.000 519.000
Sum kortsiktig gjeld 608.000 611.000 609.000 539.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 657.000 617.000 588.000 819.000 806.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -521.000 -564.000 -592.000 -496.000 -488.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.1 0.1
Soliditet -55.4 -84.2 -27.4 -30.5
Resultatgrad 48.9 42.2 -33.3 29.1 -200.0
Rentedekningsgrad 5.6 4.2 -2.5 2.2 -10.1
Gjeldsgrad -2.8 -2.4 -2.2 -4.7 -4.3
Total kapitalrentabilitet 13.7 12.3 5 -37.5
Signatur
24.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex