Haugesund Toppidrettsgymnas AS
Juridisk navn:  Haugesund Toppidrettsgymnas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52707999
Hanne Kroghs Veg 6 Hanne Kroghs Veg 6 Fax: 52707990
5518 Haugesund 5518 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 952217593
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 6/15/1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: holgersens videregående skole as
Revisor: Vatnem Revisjon AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.58%
Resultat  
  
-99.29%
Egenkapital  
  
0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 45.235.000 47.406.000 44.992.000 43.215.000 39.028.000
Resultat: 33.000 4.649.000 4.428.000 4.574.000 4.078.000
Egenkapital: 17.862.000 17.829.000 13.180.000 8.752.000 4.178.000
Regnskap for  Haugesund Toppidrettsgymnas AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 45.235.000 47.406.000 44.992.000 43.215.000 39.028.000
Driftskostnader -42.621.000 -40.437.000 -38.134.000 -35.999.000 -32.326.000
Driftsresultat 2.614.000 6.969.000 6.858.000 7.217.000 6.702.000
Finansinntekter 6.000 19.000 7.000 20.000 87.000
Finanskostnader -2.587.000 -2.338.000 -2.437.000 -2.663.000 -2.711.000
Finans -2.581.000 -2.319.000 -2.430.000 -2.643.000 -2.624.000
Resultat før skatt 33.000 4.649.000 4.428.000 4.574.000 4.078.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 4.649.000 4.428.000 4.574.000 4.078.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.704.000 56.439.000 45.152.000 46.819.000 48.182.000
Sum omløpsmidler 3.841.000 6.277.000 10.296.000 8.844.000 8.197.000
Sum eiendeler 67.545.000 62.716.000 55.448.000 55.663.000 56.379.000
Sum opptjent egenkapital 17.762.000 17.729.000 13.080.000 8.652.000 4.078.000
Sum egenkapital 17.862.000 17.829.000 13.180.000 8.752.000 4.178.000
Sum langsiktig gjeld 41.767.000 30.829.000 31.869.000 36.539.000 40.813.000
Sum kortsiktig gjeld 7.917.000 14.058.000 10.399.000 10.372.000 11.388.000
Sum gjeld og egenkapital 67.546.000 62.716.000 55.448.000 55.663.000 56.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.632.000 45.867.000 43.736.000 42.011.000 38.206.000
Andre inntekter 1.603.000 1.539.000 1.256.000 1.204.000 822.000
Driftsinntekter 45.235.000 47.406.000 44.992.000 43.215.000 39.028.000
Varekostnad -1.023.000 -925.000 -1.019.000 -1.176.000 -971.000
Lønninger -30.085.000 -29.035.000 -26.569.000 -25.088.000 -22.940.000
Avskrivning -2.380.000 -1.787.000 -2.040.000 -2.020.000 -1.688.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.133.000 -8.690.000 -8.506.000 -7.715.000 -6.727.000
Driftskostnader -42.621.000 -40.437.000 -38.134.000 -35.999.000 -32.326.000
Driftsresultat 2.614.000 6.969.000 6.858.000 7.217.000 6.702.000
Finansinntekter 6.000 19.000 7.000 20.000 87.000
Finanskostnader -2.587.000 -2.338.000 -2.437.000 -2.663.000 -2.711.000
Finans -2.581.000 -2.319.000 -2.430.000 -2.643.000 -2.624.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 4.649.000 4.428.000 4.574.000 4.078.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 62.390.000 55.496.000 43.999.000 45.385.000 46.299.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.314.000 843.000 1.153.000 1.434.000 1.883.000
Sum varige driftsmidler 63.704.000 56.339.000 45.152.000 46.819.000 48.182.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 100.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 63.704.000 56.439.000 45.152.000 46.819.000 48.182.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 196.000 314.000 27.000 133.000 150.000
Andre fordringer 1.741.000 2.964.000 1.811.000 1.587.000 1.641.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.905.000 3.000.000 8.457.000 7.124.000 6.406.000
Sum omløpsmidler 3.841.000 6.277.000 10.296.000 8.844.000 8.197.000
Sum eiendeler 67.545.000 62.716.000 55.448.000 55.663.000 56.379.000
Sum opptjent egenkapital 17.762.000 17.729.000 13.080.000 8.652.000 4.078.000
Sum egenkapital 17.862.000 17.829.000 13.180.000 8.752.000 4.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.074.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.767.000 30.829.000 31.869.000 36.539.000 40.813.000
Leverandørgjeld 881.000 3.444.000 1.004.000 740.000 1.454.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.827.000 1.697.000 1.705.000 1.561.000 1.515.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.134.000 4.207.000 7.690.000 8.071.000 8.419.000
Sum kortsiktig gjeld 7.917.000 14.058.000 10.399.000 10.372.000 11.388.000
Sum gjeld og egenkapital 67.546.000 62.716.000 55.448.000 55.663.000 56.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.076.000 -7.781.000 -103.000 -1.528.000 -3.191.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 1 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 1 0.9 0.8
Soliditet 26.4 28.4 23.8 15.7 7.4
Resultatgrad 5.8 14.7 15.2 16.7 17.2
Rentedekningsgrad 1 3 2.8 2.7 2.5
Gjeldsgrad 2.8 2.5 3.2 5.4 12.5
Total kapitalrentabilitet 3.9 11.1 12.4 1 12.0
Signatur
13.01.2020
STYRETS NESTLEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex