Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugerud Varmesentral AS
Juridisk navn:  Haugerud Varmesentral AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
C/O Obos Postboks 6666 St Olavs Plass C/O Obos Hammerborg Torg 1 Fax: 22865662
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921792646
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/28/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.67%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.291.000 12.499.000 9.318.000 9.321.000 7.661.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Haugerud Varmesentral AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.291.000 12.499.000 9.318.000 9.321.000 7.661.000
Driftskostnader -10.294.000 -12.500.000 -9.321.000 -9.326.000 -7.687.000
Driftsresultat -3.000 0 -2.000 -5.000 -25.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 5.000 25.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -2.000 0 0
Finans 3.000 1.000 2.000 5.000 25.000
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.000 71.000 71.000 71.000 75.000
Sum omløpsmidler 2.450.000 1.738.000 3.523.000 3.832.000 3.430.000
Sum eiendeler 2.521.000 1.809.000 3.594.000 3.903.000 3.505.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 2.350.000 1.638.000 3.423.000 3.732.000 3.334.000
Sum gjeld og egenkapital 2.521.000 1.809.000 3.594.000 3.903.000 3.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 10.291.000 12.499.000 9.318.000 9.321.000 7.661.000
Driftsinntekter 10.291.000 12.499.000 9.318.000 9.321.000 7.661.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -210.000 -263.000 -1.070.000 -953.000 -1.092.000
Avskrivning 0 0 0 -4.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.084.000 -12.237.000 -8.251.000 -8.369.000 -6.593.000
Driftskostnader -10.294.000 -12.500.000 -9.321.000 -9.326.000 -7.687.000
Driftsresultat -3.000 0 -2.000 -5.000 -25.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 5.000 25.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -2.000 0 0
Finans 3.000 1.000 2.000 5.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 71.000 71.000 71.000 71.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 71.000 71.000 71.000 71.000 75.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 793.000 1.645.000 1.025.000 830.000 770.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.657.000 93.000 2.498.000 3.003.000 2.659.000
Sum omløpsmidler 2.450.000 1.738.000 3.523.000 3.832.000 3.430.000
Sum eiendeler 2.521.000 1.809.000 3.594.000 3.903.000 3.505.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
Leverandørgjeld 1.576.000 926.000 1.658.000 1.396.000 446.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 7.000 100.000 113.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 774.000 704.000 1.666.000 2.223.000 2.787.000
Sum kortsiktig gjeld 2.350.000 1.638.000 3.423.000 3.732.000 3.334.000
Sum gjeld og egenkapital 2.521.000 1.809.000 3.594.000 3.903.000 3.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 100.000 100.000 100.000 96.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 1 1.1
Soliditet 4 5.5 2.8 2.6 2.9
Resultatgrad 0 -0.1 -0.3
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 24.2 17.1 34.9 3 34.0
Total kapitalrentabilitet 0 0.2 0.1 0 0.0
Signatur
03.04.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex