Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugagut Invest AS
Juridisk navn:  Haugagut Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55362570
C/O Thora Østervold Austevollshellevegen 50 Conrad Mohrsv 23 Fax: 55362571
5384 Torangsvåg 5072 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 950837853
Aksjekapital: 78.398.000 NOK
Etableringsdato: 2/7/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-67.38%
Egenkapital  
  
1.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 51.000 0 0 0 0
Resultat: 2.312.000 7.087.000 4.063.000 2.172.000 1.681.000
Egenkapital: 146.455.000 144.150.000 137.101.000 133.052.000 130.891.000
Regnskap for  Haugagut Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 51.000 0 0 0 0
Driftskostnader -126.000 -58.000 -95.000 -22.000 -23.000
Driftsresultat -75.000 -58.000 -95.000 -22.000 -23.000
Finansinntekter 2.389.000 7.146.000 4.158.000 2.195.000 1.704.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 2.387.000 7.145.000 4.158.000 2.194.000 1.703.000
Resultat før skatt 2.312.000 7.087.000 4.063.000 2.172.000 1.681.000
Skattekostnad -7.000 -37.000 -14.000 -11.000 -13.000
Årsresultat 2.305.000 7.049.000 4.049.000 2.162.000 1.668.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.340.000 128.180.000 128.176.000 128.176.000 128.176.000
Sum omløpsmidler 60.147.000 16.024.000 8.944.000 4.891.000 3.430.000
Sum eiendeler 146.487.000 144.204.000 137.120.000 133.067.000 131.606.000
Sum opptjent egenkapital 68.057.000 65.752.000 58.703.000 54.654.000 52.493.000
Sum egenkapital 146.455.000 144.150.000 137.101.000 133.052.000 130.891.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 10.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 53.000 9.000 10.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 146.488.000 144.203.000 137.120.000 133.066.000 131.606.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 51.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 51.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -58.000 -95.000 -22.000 -23.000
Driftskostnader -126.000 -58.000 -95.000 -22.000 -23.000
Driftsresultat -75.000 -58.000 -95.000 -22.000 -23.000
Finansinntekter 2.389.000 7.146.000 4.158.000 2.195.000 1.704.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 2.387.000 7.145.000 4.158.000 2.194.000 1.703.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -700.000
Årsresultat 2.305.000 7.049.000 4.049.000 2.162.000 1.668.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 4.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 86.325.000 128.176.000 128.176.000 128.176.000 128.176.000
Sum anleggsmidler 86.340.000 128.180.000 128.176.000 128.176.000 128.176.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 14.000 1.000 0 1.000 0
Sum investeringer 13.806.000 10.612.000 6.258.000 4.119.000 3.131.000
Kasse, bank 46.328.000 5.411.000 2.686.000 772.000 299.000
Sum omløpsmidler 60.147.000 16.024.000 8.944.000 4.891.000 3.430.000
Sum eiendeler 146.487.000 144.204.000 137.120.000 133.067.000 131.606.000
Sum opptjent egenkapital 68.057.000 65.752.000 58.703.000 54.654.000 52.493.000
Sum egenkapital 146.455.000 144.150.000 137.101.000 133.052.000 130.891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 10.000 4.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 10.000 4.000 4.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 19.000 51.000 9.000 10.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 14.000 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 53.000 9.000 10.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 146.488.000 144.203.000 137.120.000 133.066.000 131.606.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.114.000 15.971.000 8.935.000 4.881.000 2.719.000
Likviditetsgrad 1 1822.6 302.3 993.8 489.1 4.8
Likviditetsgrad 2 1822.6 302.3 993.8 489.2 4.9
Soliditet 1 1 1 100.0 99.5
Resultatgrad -147.1
Rentedekningsgrad -37.5 2173.0 1681.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.6 4.9 3 1.6 1.3
Signatur
04.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex